1. Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi w zależności od rodzaju pojazdu:
- rower lub motorower – 123 zł brutto;
- motocykl – 123 zł brutto;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 492 zł brutto;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 369 zł brutto;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 615 zł brutto;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t- 1230 zł brutto;
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1400 zł brutto.

2. Opłaty za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w zależności od rodzaju pojazdu za każdą dobę przechowywania:
- rower lub motorower – 6,15 zł brutto;
- motocykl – 6,15 zł brutto;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 36,9 zł brutto;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 36,90 zł brutto;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 61,50 zł brutto;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t- 123 zł brutto;
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 150 zł brutto.

Powyższe opłaty należy wpłaca
na konto Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
nr konta: 72 1240 2324 1111 0010 4331 0666