REJESTRACJA POJAZDU -
 REZERWACJA KOLEJKI ONLINE

 

U W A G A !

Przy składaniu wniosku o przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w Polsce wymagane jest przedstawienie tablic rejestracyjnych do ich legalizacji – niezależnie czy pojazd zarejestrowany jest na tablice rejestracyjne o wyróżniku RBR czy innym.
Bez przedstawiania tablic rejestracyjnych wniosek o przerejestrowanie pojazdu nie będzie rozpatrywany.

 

Od 16 lipca 2021 roku w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Brzozowie został uruchomiony system kolejkowy do obsługi spraw związanych z rejestracją pojazdów.

Interesanci mogą zarejestrować się w kolejce poprzez:

1) rezerwację internetową na stronie: https://bezkolejki.eu/spbrzozow - możliwość rezerwacji wizyty w Referacie Rejestracji Pojazdów na konkretny, wybrany dzień i godzinę,

2) osobiście - korzystając z biletomatu zlokalizowanego w Starostwie Powiatowym w Brzozowie, przy ul. 3 Maja 51 (I piętro, obok sekretariatu) – możliwość rezerwacji wizyty w Referacie Rejestracji Pojazdów w danym dniu, poprzez pobrania biletu.

Przydatną funkcją dla Interesantów jest możliwość podglądu aktualnego stanu kolejki w Referacie Rejestracji Pojazdów - pod adresem: https://bezkolejki.eu/spbrzozow/QueueStatus

System kolejkowy obsługuje sprawy związane wyłącznie z rejestracją pojazdów.

Sprawy związane z prawami jazdy obsługiwane są w Referacie Praw Jazdy w niezmienionej formie, na bieżąco.

Wprowadzane rozwiązania mają na celu usprawnienie obsługi Klientów Urzędu. Są również odpowiedzią na sugestie Interesantów, w związku z rosnącą liczbą spraw, których obsługa prowadzona jest w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg. 

Wdrażanie systemu będzie podlegało bieżącemu monitorowaniu, a sam system będzie dostosowywany do aktualnych potrzeb związanych z obsługą Interesantów.

REJESTRACJA POJAZDÓW

OPŁATY FUNKCJONUJĄCE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW

WNIOSKI