VII Sesja Rady Powiatu

Radni Rady Powiatu w Brzozowie spotkali się 17 kwietnia br. w trakcie kolejnej sesji Rady Powiatu w Brzozowie i po przyjęciu sprawozdania z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji oraz z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym podjęli kilka uchwał.

Podjęte uchwały dotyczyły zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzozowskiego w 2019 roku, zmiany uchwały w sprawie założenia przedszkola specjalnego, ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu brzozowskiego od dnia 1 września 2019 roku, zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.

Sesję tradycyjnie zakończyły wolne wnioski.