Turniej Wiedzy

Jakub Wojtoń z SP we Wzdowie, Kacper Chyłek z SP w Baryczy i Tomasz Wojtoń z ZSO w Brzozowie zostali laureatami powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, zorganizowanych 5 kwietnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie. 

Wzorem lat ubiegłych turniej skierowany był do trzech grup wiekowych: pierwsza (szkoły podstawowe klasy I – VI), druga (szkoły podstawowe klasy VII, VIII i III gimnazjalna) oraz trzecia (szkoły ponadgimnazjalne). W sumie uczestniczyło 14 uczniów wyłonionych w eliminacjach gminnych. Tegoroczne zmagania obejmowały test wiedzy, na podstawie którego jury wytypowało finalistów przystępujących do części ustnej, gdzie obok wiedzy teoretycznej rywalizujący musieli wykazać się także znajomością praktycznego zastosowania sprzętu strażackiego. Ten etap ostatecznie zadecydował o wynikach konkursu. - Jak co roku zakres tematyczny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ma szerokie spektrum. Pytania testowe były dość zróżnicowane. Dotyczyły zarówno historii pożarnictwa, jak i zagadnień współczesnych, z zakresu grup pożarów, prewencji, sprzętu pożarniczego, taktyki prowadzenia działań ratowniczych, a także kwalifikowanej pomocy medycznej. Zaznaczyć trzeba przede wszystkim, że uczestnicy podzieleni są na trzy grupy wiekowe i zawsze staramy się dopasować poziom trudności do tego kryterium – powiedział kpt. Maciej Wielgos, Przewodniczący jury eliminacji powiatowych OTWP.

Uczniowie wykazali się dużą znajomością tematu, radząc sobie ze zdecydowaną większością pytań, zarówno w części pisemnej, jak i ustnej. – Poziom wiedzy uczestników należy ocenić bardzo wysoko, choć dało się zauważyć różnice pomiędzy osobami doświadczonymi startami w latach poprzednich, a początkującymi uczestnikami. Szkoda, że nikomu nie udało się zdobyć maksymalnej liczby punktów. Najlepsze rezultaty oscylowały w granicach 80 procent odpowiedzi prawidłowych. Najwięcej trudności sprawiły pytania praktyczne, dotyczące sprzętu, jego przeznaczenia i parametrów. W trakcie przyswajania tak obszernego materiału często zapomina się o podstawach, brnąc w coraz to bardziej uszczegółowione zagadnienia – poinformował kpt. M. Wielgos.

Najlepszy wynik spośród wszystkich uczestników biorących udział w turnieju wiedzy powtórzył ubiegłoroczny laureat Tomasz Wojtoń, który obecnie jest uczniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie. W części pisemnej uzyskał 24 pkt., a z odpowiedzi ustnej 8 pkt. Został on zwycięzcą w trzeciej, najstarszej grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne). Na drugim miejscu uplasował się Marcin Rogoz z ZSB w Brzozowie, a na trzecim Amelia Jonarska z ZSO w Brzozowie.

– W turnieju wiedzy pożarniczej startuję już po raz szósty. Etap powiatowy udało mi się wygrać trzeci raz z kolei. Cieszę się bardzo, że również w tym roku szczęście mi dopisało i będę mógł reprezentować powiat brzozowski na szczeblu wojewódzkim. Przygotowując się do turnieju z roku na rok poszerzam swoją wiedzę i utrwalam wiadomości. Tematy pożarnicze są moim hobby. Są to zainteresowania rodzinne, mój tata również działa w straży. Jest Prezesem OSP we Wzdowie. Od dziecka zabierał mnie do remizy, gdzie zapoznawałem się ze sprzętem strażackim. Teraz także pomaga mi i wspiera mnie w dążeniu do celu, jaki sobie postawiłem w życiu. Moim marzeniem jest zostać zawodowym strażakiem. Chodzę do szkoły średniej. Wybrałem liceum, aby dobrze przygotować się do matury, zdać egzamin i dostać się do wymarzonej szkoły – podkreślił Tomasz Wojtoń, uczeń ZSO w Brzozowie.

Turniej Wiedzy

 

Do bardzo zaciętej rywalizacji doszło w drugiej grupie wiekowej pomiędzy Kacprem Chyłkiem z SP w Baryczy a Gabrielem Matuszem z SP w Jabłonicy Polskiej. Uczniowie zdobyli taką samą ilość punktów z testu i z odpowiedzi ustnej. Musieli zmierzyć się w dogrywce, gdzie mieli za zadanie wymienić sprzęt, w który powinien być wyposażony strażak pracujący w zadymieniu. Z odpowiedzią na dodatkowe pytanie lepiej poradził sobie Kacper Chyłek. Wygrywając turniej w swojej kategorii, wyprzedził tylko jednym punktem Gabriela Matusza. Trzecie miejsce przypadło Jakubowi Jonarskiemu z SP w Górkach.

- Jestem bardzo zadowolony, że po ciężkich zmaganiach udało mi się wygrać turniej wiedzy pożarniczej. Jest to drugie zwycięstwo na szczeblu powiatowym, na którym biorę udział już po raz szósty. Dla mnie dzisiaj trudniejsze były pytania teoretyczne. Rozpoznanie sprzętu nie sprawiło mi problemu, ponieważ zapoznałem się z nim dokładnie w naszej jednostce OSP w Baryczy, czy podczas organizowanych co roku Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. W dogrywce pytanie dodatkowe nie było dla mnie trudne, ponieważ przygotowywałem się z tego tematu. Byłem blisko uzyskania maksymalnej liczby punktów, ale nie określiłem prawidłowo jednego rodzaju sprzętu. W takich sytuacjach dochodzą nerwy, stres i chociaż zna się odpowiedź, to trudno ją sobie przypomnieć – powiedział Kacper Chyłek, uczeń III klasy gimnazjalnej w Baryczy.

Nie zabrakło też emocji w pierwszej grupie wiekowej (szkoły podstawowe). Laureatem został Jakub Wojtoń z SP we Wzdowie, który w części ustnej zdobył 8 pkt, tyle samo co Kacper Nowak z SP w Zmiennicy. Decydującą rolę w tym przypadku odegrał wynik z testu, w którym Jakub Wojtoń dwoma punktami wyprzedził Kacpra Nowaka. Trzecie miejsce zajął Oliwier Gibała z SP w Wesołej.

Nad przebiegiem turnieju czuwała komisja sędziowska w składzie: kpt. Maciej Wielgos - przewodniczący, mł. bryg. Marek Kołodziej - sekretarz i dh Edward Rozenbajgier – członek komisji. W przerwie między częścią pisemną, a ustną uczestnicy turnieju mieli okazję zwiedzić brzozowską komendę oraz zapoznać się ze sprzętem, w jaki wyposażona jest jednostka.

Gratulacje oraz podziękowania uczestnikom i ich opiekunom złożył Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Marek Ziobro, który wspólnie z bryg. Krzysztofem Foltą - Zastępca Komendanta i dh. Edwardem Rozenbajgierem - Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Brzozowie wręczył nagrody rzeczowe, pamiątkowe statuetki i dyplomy. Fundatorem ich był Komendant Główny PSP, Starosta Brzozowski, a także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Brzozowie.

Zwycięzcy turnieju wiedzy pożarniczej we wszystkich kategoriach wiekowych będą reprezentować powiat brzozowski na eliminacjach wojewódzkich, zaplanowanych na 17 maja br. w Roźwienicy.