Zasługi dla obronności krtaju

1 złoty i 6 srebrnych medali za „Zasługi dla Obronności Kraju” przyznał Minister Obrony Narodowej rodzicom z powiatu brzozowskiego, których przynajmniej troje dzieci pełniło wzorowo czynną służbę wojskową. Odznaczenia wręczone zostały 26 marca br. podczas uroczystości zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie oraz Wojskową Komendę Uzupełnień w Sanoku.

Złotym medalem uhonorowano Irenę Żak z Niebocka, zaś srebrnymi medalami wyróżniono: Józefę i Edwarda Owsianych z Hłudna, Stanisławę Pawłowską z Ulucza, Czesławę Bąk z Przysietnicy, Marię Dżoń z Grabownicy, Józefę Kobylak ze Wzdowa oraz Wandę Froń z Bliznego. - Niech ten medal będzie skromną oznaką wdzięczności Ojczyzny za Wasz wychowawczy wysiłek i trud, który musieliście włożyć w wychowanie Waszych synów na wzorowych obywateli i żołnierzy. Niech przypomniana Wam, że Ojczyzna i wojsko pamięta, jest Wam wdzięczne za Wasze poświęcenie i oddanie młodych lat życia Waszych synów dla dobra kraju. Życzę Wam samych radosnych dni, zdrowia i długich lat życia – powiedział obecny na uroczystości Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie ppłk Zbigniew Winiarski.

Listy gratulacyjne, kwiaty oraz życzenia zdrowia, pomyślności, pogody ducha i rodzinnego szczęścia przekazał rodzicom Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd. - Z wielką przyjemnością pragnę pogratulować tak wyjątkowego odznaczenia jakim jest medal za „Zasługi dla obronności kraju”. Przyznane przez Ministra Obrony Narodowej odznaczenie jest wyrazem uznania dla rodziców, którzy wychowali dzieci na wzorowych żołnierzy.  Dzisiejsza uroczystość stanowi doskonałą okazję, aby podziękować za trud włożony w ich wychowanie oraz wpajanie dzieciom uniwersalnych zasad moralnych. Dziękuję za świadectwo, że fundamentalne wartości polskich rodzin są nie tylko aktualne, ale bardziej niż kiedykolwiek potrzebne. Z uznaniem patrzymy na żołnierzy, którzy z domu rodzinnego wynoszą takie cechy jak odpowiedzialność czy obowiązkowość i w każdej chwili gotowi są bronić suwerenności naszego kraju. To dzięki Państwa staraniom obywatele Rzeczpospolitej mogą czuć się bezpieczni. Jan Paweł II powiedział, że „Ojczyzna jest darem i zadaniem”. Jestem przekonany, że Państwa dzieci wiedzą jak ten dar pielęgnować, dbać o niego i go szanować – podkreślił Starosta Zdzisław Szmyd.

Zasługi dla obronności krtaju

 

Prezenty i gratulacje odznaczeni rodzice otrzymali również od Burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego, Wójta Gminy Dydnia Alicji Pocałuń, Wójta Gminy Jasienica Rosielna Urszuli Brzuszek, Wójta Gminy Nozdrzec Stanisława Żelaznowskiego, a także przedstawiciela Wójta Gminy Haczów Krzysztofa Rachwała.

Uroczystość przebiegała w podniosłej i miłej atmosferze. Nie zabrakło wspomnień, chwil refleksji oraz wzruszeń. – Wychowałam pięciu synów, z czego czterech było w wojsku. Pełnili służbę w różnych zakątkach Polski. Jeden był w Szczecinie, drugi w Pile i dwóch w Warszawie. Rozłąka z synami trwała łącznie osiem lat. Dwóch służyło w tym samym czasie. Martwiłam się, jak sobie poradzą, obawiałam, żeby nie przytrafiło im się nic złego. Takie są odczucia matki. Zawsze będzie się niepokoić o swoje dzieci. To był trudny okres, żeby z synami się skontaktować pisałam listy, ponieważ nie było wtedy w domach telefonów czy osobistych komórek. Czasami przyjeżdżali na przepustki, opowiadali mi, że sobie dobrze radzą na służbie. Wtedy uspokajałam się, widziałam, że są zadowoleni i nie dzieje im się krzywda – opowiadała Wanda Froń z Bliznego. – Moi synowie służyli w różnych miejscach. Najmłodszy był najdalej. Na początku w Ustce, a potem w Świnoujściu w marynarce wojennej. Jak jechał do domu na urlop to sama droga trwała około tygodnia. Dobrze, że wtedy okres pobytu w wojsku został skrócony i syn służył tylko półtora roku. Nosił piękny mundur marynarski, na głowie okrągłą marynarską czapeczkę. Najstarszy syn był saperem w jednostce wojskowej w Dębicy. Cieszyliśmy się z mężem jak wracali do domu. Byli bardzo skryci, nigdy nie narzekali, nawet jak było im czasami trudno to się nie przyznawali, ponieważ nie chcieli nas martwić – powiedziała uhonorowana srebrnym medalem Maria Dżoń z Grabownicy, matka sześciu synów, z których czterech odbyło czynną służbę wojskową.

Zasługi dla obronności krtaju

Medale za „Zasługi dla Obronności Kraju” wręczył w imieniu Szefa WSzW w Rzeszowie płk. Mariusza Stopy jego Zastępca ppłk Zbigniew Winiarski przy honorowej asyście pocztu sztandarowego 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Dowódcą uroczystości był mjr Piotr Lasek z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku a konferansjerem kpt. Katarzyna Czyrska. Ponadto w uroczystości wzięli udział: Magdalena Pilawska – Naczelnik Wydziału Kultury, Oświaty, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzozowie, pracownicy WKU w Sanoku oraz członkowie rodzin odznaczonych.