Promesa dla Powiatu Brzozowskiego

109 600 zł promesy z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego i Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart odebrał 6 marca br. Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd. Przyznane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych środki pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ramach promesy wykonane zostaną projekty budowlane, dotyczące zabezpieczenia osuwisk w ciągach dróg powiatowych: Izdebki-Hłudno (w miejscowości Izdebki) oraz Barycz – Nozdrzec (w miejscowości Wesoła).

Otrzymane z ministerstwa środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Podkarpaccy samorządowcy otrzymali łącznie niemal 77 mln zł. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał w tym celu kilkadziesiąt promes, dzięki którym uda się wyremontować dotknięte osuwiskiem odcinki dróg oraz wykonać potrzebne dokumentacje czy właściwe prace zabezpieczające osuwiska. Wiceminister Jarosław Zieliński, dziękując starostom, burmistrzom i wójtom za sprawne przygotowanie wniosków, podkreślił jak ważne jest wspieranie przez państwo samorządów w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.

W spotkaniu uczestniczyli podkarpaccy parlamentarzyści, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, a także samorządowcy z powiatów i gmin województwa podkarpackiego. Powiat brzozowski reprezentowali Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd oraz Dyrektor – Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie Wiesław Marchel.