Spotkanie oświatowe


W związku z wchodzącymi od 1 września 2019 r. zmianami w szkolnictwie zawodowym Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zorganizowało spotkanie informacyjne dla przedstawicieli samorządu i pracowników oświaty powiatu brzozowskiego i sanockiego na temat nowych przepisów prawa oświatowego. Konferencja odbyła się 1 marca br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Nowelizacja ustawy zakłada między innymi wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, cykliczną prognozę zapotrzebowania na zawody, a także wprowadzenie stażu uczniowskiego w funkcjonowaniu szkół i placówek. Przewiduje również obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych. Zmiany przepisów prawa oświatowego dotyczące szkolnictwa zawodowego wymagają dobrej współpracy pomiędzy szkołami a otoczeniem społeczno–gospodarczym. – Spotykamy się w czternastu miejscach naszego województwa po to, aby przygotować się jak najlepiej do nowego roku szkolnego, który w prawie oświatowym zakłada liczne zmiany. Dotyczą one zwłaszcza szkolnictwa zawodowego. Podczas tych spotkań chcielibyśmy zastanowić się między innymi nad tym, jak wykorzystać pojawiające się różne szanse bliższego kontaktu pomiędzy szkołami a pracodawcami, doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz zapoznania się z nowymi kierunkami kształcenia. Ma to wszystko jeden cel. Taki, aby kształcenie zawodowe było bardziej efektywne, gdzie absolwent szkoły zawodowej szybciej znajdzie pracę. Uczeń kończąc szkołę nabędzie takie kompetencje i umiejętności, które pozwolą mu płynnie wejść na rynek pracy a pracodawcy będą z niego bardziej zadowoleni – powiedział obecny na konferencji Podkarpacki Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowski.

Podczas spotkania zadania dyrektora szkoły w realizacji II etapu reformy systemu edukacji omówili Wizytator Dorota Kaleta – Koordynator ds. Kształcenia Zawodowego przy Ministrze Edukacji oraz Adam Tomaszewski - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Członek Rady Dyrektorów przy Ministrze Edukacji Narodowej. Zagadnienia dotyczące zadań organów prowadzących w realizacji II etapu reformy czyli kwestie przekształceń szkół i placówek związanych z wprowadzaniem reformy przedstawiła zebranym Radca Prawny Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Anna Bandelak.

Spotkanie oswiatowe

Na zakończenie Wicekurator Stanisław Fundakowski przybliżył uczestnikom ogólne założenia projektu „Mój profil”, który ma na celu wsparcie uczniów w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy. Podkreślił ponadto, jak ważną rolę odgrywa dobra współpraca pomiędzy szkołami i pracodawcami w zakresie opracowywania programów nauczania w szkołach branżowych. Omówił także zasady dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 oraz poruszył zagadnienia związane z organizacją doradztwa metodycznego na Podkarpaciu.

W konferencji uczestniczyli, m.in.: Stanisław Chęć – Starosta Sanocki, Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu Brzozowskiego, Piotr Tasz – Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie, Magdalena Pilawska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzozowie, pracownicy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i nauczyciele z powiatu brzozowskiego oraz sanockiego, pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzozowie i Sanoku oraz lokalni pracodawcy.