W trakcie sesji Rady Powiatu w Brzozowie, 6 lutego br., Radni wysłuchali sprawozdań, które dotyczyły szeroko rozumianego stanu bezpieczeństwa w powiecie brzozowskim w ubiegłym roku. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r. przedstawił Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski. O stanie sanitarno-epidemiologicznym w powiecie mówiła Jadwiga Binowska – Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie bryg. Marek Ziobro odniósł się do zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Mariusz Urban omówił tematy związane ze zwalczaniem przestępczości na terenie powiatu brzozowskiego. Pozostałe sprawozdania zaprezentowali: Powiatowy Lekarz Weterynarii Robert Kilar oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Grzegorz Wojtowicz. Radni do przedstawionych sprawozdań nie mieli pytań i zastrzeżeń.

V Sesja Rady Powiatu

W kolejnej części sesji podjęli uchwały, które dotyczyły następujących zagadnień: upoważnienia Zarządu Powiatu w Brzozowie do podjęcia działań zmierzających do utworzenia przedszkola specjalnego, ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od której odstąpiono, zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza, zmian uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzozowskiego w 2019 r., zmian uchwały budżetowej na 2019 rok i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.

V Sesja Rady Powiatu

W trakcie sesji Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd uhonorował autorów publikacji pt.: „Mieszkańcy Powiatu Brzozowskiego u progu niepodległości” wręczając im pamiątkowe grawertony.