odznaczenie grupowe

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręczyła nadane postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia honorowe zasłużonym mieszkańcom województwa podkarpackiego. Uroczystość odbyła się 29 stycznia br. w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W gronie uhonorowanych osób znaleźli się autorzy książki „Mieszkańcy powiatu brzozowskiego u progu niepodległości”. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono ks. prof. Stanisława Nabywańca (za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej). Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Zbigniew Sobota, a Brązowy Krzyż Zasługi: Witold Błaż, Jacek Cetnarowicz, Agata Duda, dr Krzysztof Hajduk (za zasługi w działalności społecznej i upamiętnianiu historii Polski). - Przyznane odznaczenia traktujemy jako podziękowanie dla naszej pracy na rzecz upamiętnieniu ponad 2 500 bohaterów, żołnierzy z terenu powiatu brzozowskiego, walczących o odzyskanie niepodległości w I Wojnie Światowej, w Legionach Piłsudskiego czy w wojnie polsko-bolszewickiej. Przez wiele dziesięcioleci byli dla nas anonimowi, bliżej nieznani. Dzięki Panu Zygmuntowi Błażowi – byłemu Staroście Brzozowskiemu zrodziła się inicjatywa upamiętnienia tych ludzi. Bardzo szybko z jego inicjatywy powstał zespół autorski złożony z historyków i pasjonatów lokalnej historii, którym przyświecał jeden cel, aby ukazać społeczeństwu wkład mieszkańców powiatu w odzyskanie utraconej na 123 lata suwerenności naszej Ojczyzny – podkreślił Jacek Cetnarowicz.

odznaczenie ks. NabywaniecPracujący nad książką historycy włożyli wiele starań, aby zgromadzić materiały do publikacji. Organizowali wyjazdy do archiwów państwowych, kościelnych, wojskowych w Warszawie, Krakowie, Sanoku i Przemyślu. – Bardzo pomogły nam w wydaniu książki również relacje przekazane przez mieszkańców powiatu brzozowskiego, którzy przynosili liczne pamiątki po swoich rodzicach, dziadkach i pradziadkach. Były to unikalne fotografie, dokumenty, wspomnienia. Wyniki tych prac zostały umieszczone w publikacjach. Mogę zapewnić, że prace badawcze, kwerendy trwają nadal. Wciąż zgłaszają się do nas osoby z kolejnymi relacjami, nazwiskami. Mamy nadzieję, że uda nam się wydać następne publikacje – szczególnie, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 100-lecie Bitwy Warszawskiej, która zaważyła na losach nie tylko młodego państwa polskiego ale całej ówczesnej Europy – dodał J. Cetnarowicz.

Podczas uroczystości w Rzeszowie wręczone zostały również inne odznaczenia dla mieszkańców regionu, którzy wyróżnili się wybitnymi zasługami w działalności związkowej, społecznej, charytatywnej, samorządowej, zachowania dziedzictwa kulturowego, upowszechniania czytelnictwa, działalnością na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ratowania życia i zdrowia ludzkiego, a także wzorowym i wyjątkowo sumiennym wykonywaniem obowiązków, wynikających z pracy zawodowej.

Wojewoda Podkarpacki w swoim wystąpieniu skierowała do wszystkich odznaczonych słowa uznania. - Nadane odznaczenia są symbolicznym podziękowaniem za wybitne zasługi w działalności na rzecz państwa i społeczeństwa. Codzienną, sumienną, rzetelną pracą dają Państwo świadectwo, jak należy wypełniać powierzone zadania. Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym dziś osobom należą się wyrazy szacunku i podziękowania – powiedziała Wojewoda Ewa Leniart.

W ceremonii wręczenia odznaczeń dla zasłużonych wzięli udział: Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Starosta Brzozowski kadencji 2002-2018 Zygmunt Błaż, Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzozowie Magdalena Pilawska, a także rodzina odznaczonych.