37 Rocznica Stanu Wojennego


13 grudnia 1981 roku to data graniczna nie tylko w najnowszej historii Polski, ale również w dziejach Europy i świata. W zamyśle rządzących Polską Rzeczpospolitą Ludową, na czele z generałem Wojciechem Jaruzelskim, miała bowiem oznaczać kres dążeń wolnościowych Polaków zapoczątkowanych latem 1980 roku strajkami w stoczni gdańskiej, zaś w rzeczywistości wyznaczyła początek końca ustroju socjalistycznego nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie środkowo-wschodniej, co w konsekwencji miało bezpośredni wpływ na międzynarodową politykę światową w ostatniej dekadzie dwudziestego wieku.

Czyli po wyborach w czerwcu 1989 roku, dokładnie dziesięć lat po znamiennych słowach papieża Polaka, Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1979 roku, które brzmiały „niech zstąpi duch twój i zmieni oblicze ziemi, tej ziemi”. Decydenci z roku 1981 nie opanowali jednak polskich dusz, tym bardziej nie zabili nadziei, ani nie ograniczyli determinacji i siły w ubieganiu się o najważniejsze, czyli o państwową niezawisłość. Jako się rzekło, w czerwcu 1989 roku dokonała się w Polsce transformacja ustrojowa, parę miesięcy później upadł komunizm w Europie środkowo-wschodniej, w listopadzie 1989 roku runął mur berliński, łącząc Niemcy zachodnie i wschodnie, zaś w sierpniu 1991 roku ostatecznie rozpadł się Związek Radziecki. „Solidarność” odniosła wówczas ostateczne zwycięstwo.

37 Rocznica Stanu Wojennego

Brzozowskie uroczystości rocznicowe, odbywające się 13 grudnia br. zainaugurowała msza święta w brzozowskiej Bazylice Mniejszej, a zorganizowali je: Henryk Kozik - Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie i Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Brzozowie, Jan Giefert - Komendant Jednostki Strzeleckiej 2222 w Brzozowie, kapitan Jan Jastrzębski - Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych, który przywołał Ofiary Stanu Wojennego. Ponadto uczestnicy uroczystych obchodów, wśród których obecni byli między innymi: Zdzisław Szmyd - Starosta Brzozowski, Jacek Adamski - Wicestarosta Adamski, Ewa Tabisz - Sekretarz Powiatu, samorządowcy wojewódzcy, z gmin powiatu brzozowskiego, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji straży, poczty sztandarowe, mieszkańcy powiatu brzozowskiego, złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze pod pomnikiem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.