Dzień Pielęgniarek

Mimo ciągłego postępu technologicznego w medycynie żadne aparaty ani urządzenia nie są w stanie zastąpić kompetencji, troski i współczucia ludzi pragnących służyć chorym i cierpiącym. Traktujących swój zawód nie tylko w kategoriach obowiązku, ale i powołania. Jak ma to miejsce w przypadku pielęgniarek i położnych, które są przy pacjentach czasami w najtrudniejszych chwilach ich życia. Zawsze gotowych nieść pomoc, wysłuchać, powiedzieć ciepłe słowo, dodać otuchy. Skupiających się nie tylko na merytorycznym przygotowaniu, pozwalającym wykonywać tę profesję, lecz również na otoczeniu pacjentów opieką i wspieraniu ich w chorobie.

5 czerwca br. z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie odbyła się uroczystość, poprzedzona mszą św., której przewodniczył ks. Bp Janusz Niemiec – Biskup Pomocniczy Diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie wraz z ks. Prałatem Kazimierzem Gadzałą – Diecezjalnym Duszpasterzem Służby Zdrowia, Neoprezbiterem ks. Arkadiuszem Wojnickim i Kapelanem Szpitala ks. Stanisławem Walterem. W homilii ks. Bp Janusz Niemiec podkreślił jak wspaniałą, a zarazem odpowiedzialną służbę pełnią pielęgniarki, pielęgniarze i położne, wypełniając tak szczytną ideę, polegającą na służbie ludziom cierpiącym w chorobie. Podczas eucharystii zawierzył personel pielęgniarski pod opiekę pierwszej błogosławionej siostrze Hannie Chrzanowskiej, która była kobietą niezwykłą, o wielkim sercu, pielęgniarką niosącą pomoc potrzebującym. W cierpiącym człowieku dostrzegała rysy cierpiącego Chrystusa, a pielęgniarską służbę temu człowiekowi pojmowała jako osobistą odpowiedź na boże powołanie. Była znajomą Papieża Jana Pawła II, który mówił o niej zawsze bardzo ciepłe słowa. Podkreślał, że jest dla niego ogromną pomocą i oparciem. Kardynał Stanisław Dziwisz nazywał ją Matką Teresą z Krakowa. Została beatyfikowana podczas uroczystości 28 kwietnia br. w Łagiewnikach. 

Środowisko pielęgniarskie brzozowskiego szpitala, dyrekcja, ks. kapelan i personel medyczny zainspirowani postacią bł. H. Chrzanowskiej, po uczestnictwie w uroczystościach beatyfikacji oraz po rekolekcjach służby zdrowia w Częstochowie, wyszli z inicjatywą pozyskania relikwii do brzozowskiej kaplicy szpitalnej, aby wzorem błogosławionej mogli realizować wielkodusznie swoje powołanie dla dobra chorych i cierpiących. – Obecność relikwii bł. H. Chrzanowskiej będzie nam znakiem i przypomnieniem, że powołanie nas do służby chorym, biednym, opuszczonym jest odpowiedzią na wezwanie „…Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili…” - napisali w wystosowanym piśmie do Ks. Proboszcza Józefa Gubały z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Krakowie, licząc na pozytywną odpowiedź. Relikwie siostry bł. H. Chrzanowskiej zostałyby przekazane do kultu wszystkim modlącym się w kaplicy szpitalnej. 

Dzień Pielęgniarek

Podczas drugiej części uroczystości sylwetkę niezwykłej pielęgniarki przybliżyła zebranym Naczelna Pielęgniarka Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Zenona Radwańska. Wiele ciepłych słów na temat tego wyjątkowego zawodu napłynęło do Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej Pielęgniarek i Położnych przy SSPOO w Brzozowie Zofii Czech. - Zawód pielęgniarki i położnej wykracza daleko poza posiadane umiejętności i profesjonalizm. Nierozerwalnie łączy się z życzliwością i wrażliwością na ludzkie cierpienie. Wasze słowa otuchy, gesty dobroci i pocieszenia to zarówno dla chorych, jak i ich rodzin, duże wsparcie. Nie tylko towarzyszycie im w trudnych chwilach choroby, ale dzielicie ogromną radość narodzin, czy przejmujący smutek pożegnań z bliskimi. Towarzyszycie w fundamentalnych chwilach ich życia. Dziś, dziękujemy Wam za tę ofiarną posługę i zaangażowanie. W tym szczególnym dniu życzymy Państwu satysfakcji z wykonywania tak wyjątkowego zawodu, ludzkiej życzliwości i uznania pacjentów. Mamy nadzieję, iż kolejne lata pracy pełne będą pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz ciągłej pogody ducha i radości – pisali w okolicznościowym liście Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż oraz Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła, który na ręce Zofii Czech przekazała Ewa Szerszeń – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Gratulacje i życzenia przekazała również Renata Michalska – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie. – Dziękuję wam za tę pracę, którą wykonujecie na rzecz człowieka chorego, cierpiącego. Za to, że łagodzicie jego smutek, ból i troszczycie się jakby był częścią waszej rodziny. Życzę wam z całego serca satysfakcji, radości z tej trudnej i odpowiedzialnej pracy oraz szczęścia rodzinnego, zdrowia, spełnienia marzeń i wszystkiego co najlepsze – powiedziała R. Michalska.

Pomyślności w dalszej pracy zawodowej oraz sprostaniu wyzwaniom, jakie niesie codzienność życzył pielęgniarkom i położnym Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Antoni Kolbuch. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że zawód pielęgniarki, położnej wymaga szczególnego powołania. Podziękował oraz wyraził uznanie za pracę, a także za szczególną atmosferę, którą w szpitalu tworzy w dużym stopniu personel pielęgniarski. W dniu świętowania przekazał również słowa podziękowania, kierowane przez pacjentów wdzięcznych za pomoc otrzymaną od personelu podczas pobytu w brzozowskim szpitalu. – Wizerunek szpitala w dużej mierze zależy od tego jak my postępujemy z drugim człowiekiem, potrzebującym opieki, oczekującym powrotu do zdrowia. W tym dniu szczególnym życzę dużo zdrowia, wytrwałości, ciepła i miłości do drugiego człowieka, a także satysfakcji z wykonywanej pracy. Wyrażam swoją wdzięczność. Cieszę się, że jest mi dane w takim środowisku pracować – podkreślił Dyrektor A. Kolbuch.

Ponadto w obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wzięli udział m.in.: Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych Piotr Organ, Kierownik Działu Zatrudnienia i Kadr Bogdan Szerszeń i Wiceprezes Fundacji Promocji Zdrowia przy Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie Anna Mendyka. Spotkanie okolicznościowe prowadziła Beata Barańska – Oddziałowa Ortopedii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie.