Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie informuje, że na skutek intensywnych opadów deszczu w zlewniach: Wisłoki, Sanu, Wisłoka oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, wystąpią wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Miejscami zjawisko może mieć charakter gwałtowny. Lokalnie na mniejszych rzekach mogą zostać przekroczone stany alarmowe.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 12:00 16 maja do godz. 8:00 18 maja 2018 r.  W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.