MIEJSCE NA MAPIE

W Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie odbyło się uroczyste zakończenie konkursu „Miejsce na mapie”. Konkurs zorganizowany został dla uczniów klas gimnazjalnych, a jego celem było rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o środowisku lokalnym oraz promocja zawodu „technik geodeta” nauczanego w Zespole Szkół Budowlanych. Organizowany już po raz drugi konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, przysłano 18 prac ze szkół w: Brzozowie, Górkach, Izdebkach, Jasienicy Rosielnej, Turzym Polu, Warze i Wzdowie. Cenne nagrody ufundował Powiat Brzozowski, który na uroczystości reprezentowała Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz.

W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu wraz z nauczycielami. Zwycięzcą został Mateusz Fiedeń – Szkoła Podstawowa w Turzym Polu, opiekun Renata Dydak, drugie miejsce Martyna Florek - Szkoła Podstawowa w Górkach, opiekun Arkadiusz Mazurek. Przyznano również trzy równorzędne trzecie miejsca dla: Justyny Telegi – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izdebkach, opiekun Krzysztof Organ, Patrycji Leśniak – Szkoła Podstawowa we Wzdowie, opiekun Danuta Ziemiańska oraz Zuzanny Mazur –Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie, opiekun Grażyna Domaradzka.

Dyrektor ZSB Tomasz Kaczkowski dziękując gościom za zainteresowanie Szkołą i konkursem, pogratulował laureatom dużych umiejętności w przekazywaniu wiedzy o środowisku lokalnym. Pani Sekretarz Ewa Tabisz zwróciła uwagę na szerokie perspektywy szkół zawodowych, wyrażając nadzieję na dalszy rozwój kierunków nauczanych w Zespole Szkół Budowlanych, w tym zawodu „technika geodety”.

Wręczone zostały dyplomy i nagrody rzeczowe- zwycięzca konkursu otrzymał tablet. Podziękowania za inspirację i pomoc merytoryczną zostały również skierowane do nauczycieli - opiekunów laureatów. Na zakończenie uczestnicy uroczystości, przy słodkim poczęstunku mieli okazję obejrzeć nagrodzone prezentacje. Konkurs zorganizowali nauczyciele zawodu „technik geodeta” Mirosław Prodziewicz i Artur Szpak.