99. rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj, świętowano we wszystkich gminach powiatu brzozowskiego. Główne uroczystości, które zgromadziły przedstawicieli jednostek z całego powiatu, miały miejsce w brzozowskiej kolegiacie.

11listopad brzozow 11listopad brzozow

Brzozów 

Każda z uroczystości rocznicowych rozpoczynała się uroczystą mszą św., po czym w pochodzie przemieszczano się pod pomniki, gdzie przedstawiciele władz państwowych, powiatowych i gminnych, służb mundurowych, a także jednostek, instytucji, stowarzyszeń oraz placówek oświatowych składali okolicznościowe wieńce oraz zapalali znicze. W Brzozowie uroczystości patriotyczne miały miejsce pod pomnikiem „Tym, którzy życie Polsce oddali”, w Domaradzu tradycyjnie pod obeliskiem „Poległym lecz Niezwyciężonym”,zaś w Dydni przemaszerowano pod pomnik „Poległych w Strajku Chłopów”. W Izdebkach zgromadzeni przeszli pod „Grób Nieznanego Żołnierza”, a w Jasienicy Rosielnej zebrano się przy pomniku „Polonia Semper Fidelis”.

11listopad nozdrzec 11listopad nozdrzec2

Izdebki 

Podczas mszy św. w Brzozowie, w swojej homilii, o. Tomasz Nogaj SJ, zwrócił uwagę na bohaterskość, poświęcenie i cenę jaką nieraz przyszło Polakom płacić za odzyskanie wolności. Wydarzenia te odniósł do dzisiejszej wolnej Polski przypominając, że naszej Ojczyźnie nadal jesteśmy winni troskę i poszanowanie. –Każdy powinien troszczyć się o dobro, siłę - szczególnie tę moralną, sprawiedliwość zarówno w ojczystym domu jak i na własnym podwórku. Dzisiaj tak bardzo potrzeba przebaczenia, życzliwości, uśmiechu oraz konkretnego działania i współpracy z sąsiadem, żeby służyć temu dobru, które jest dobrem wspólnym. Niech więc dzisiejsze święto, uwrażliwi nas na sprawy społeczne i narodowe, niech ożywi pamięć, która ogarnia wiele zrywów i powstań, klęsk i zwycięstw wielu Polaków którym na sercu leżało dobro Ojczyzny. Dzisiaj patriotyzm to codzienna mozolna praca, patriotyzm to miłość codzienna w rodzinie w której wzrasta nowe pokolenie, patriotyzm to zgoda wśród ludzi i wspólna praca do wspólnego celu, to myśl co serca i umysły budzi – pamiętaj o tym przyjacielu – zaapelował o. Tomasz. W podobnym tonie wypowiadał się ks. Jan Dąbal – Proboszcz Parafii w Dydni, zwracając uwagę, że Ojczyzna jest naszą ojcowizną, a wiara powinna stanowić spoiwo oraz być siłą każdego Polaka. –Nasza Ojczyzna potrzebuje pokoju, a nie rozbijania. Potrzebuje też wielkiej modlitwy. To wszystko co się dzieje obecnie to dechrystianizacja – wydzieranie ze świadomości umysłów i świadomości ludzi nie tylko Boga, ale i zbawienia, które dokonało się dla człowieka. Zachęcam módlcie się za Ojczyznę, troszczcie się o Ojczyznę i uczcie się być wierni w małych rzeczach to i w wielkich będziecie wierni. To jest recepta na naprawienie Polski – podsumował ks. Dąbal.

11listopad haczow 11listopad haczow2

Haczów

11listopad domaradz 11listopad domaradz2

Domaradz 

Wszystkie uroczystości uwieńczone zostały okolicznościowym montażem słowno – muzycznym. Wyjątkową oprawę tradycyjnie już miała Patriotyczna Wieczornica Poezji, Pieśni i Tańca w Szkole Podstawowej Nr 1 w Izdebkach, której hasłem przewodnim było „Tchnienie wolności”. Tym razem uczniowie oraz absolwenci tej placówki pod okiem pracujących tam nauczycieli przenieśli zgromadzonych w czasy dwudziestolecia międzywojennego. Młodzi aktorzy w stylizowanych epokowo strojach, w kafejce „Cafe Pod Białym Orłem” spotkali się m.in. ze zniewoloną Polską, powstańcami styczniowymi, dziećmi zamęczonymi przez zaborców, czy też z Marszałkiem Józefem Piłsudskim. Przekaz całości wzmocniły tematyczne pieśni oraz taniec Zespołu Pieśni i Tańca „Izdebczanka”. Puentę stanowiło tradycyjne już wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. –Na wieczornicy spotkaliśmy się już po raz szósty. Co roku staramy się wprowadzać jakieś nowe elementy. Cieszy nas przede wszystkim to, że chcą ją organizować uczniowie i nasi absolwenci. Mamy sygnały ze środowiska, że mieszkańcy Izdebek cieszą się, że jest taki jeden dzień w roku, kiedy mogą przyjść, posiedzieć przy kawie, herbacie czy ciastku i pooglądać, pośpiewać patriotycznie, porozmawiać. W tym roku włączyliśmy się też w ogólnopolską akcję „Mamy Niepodległą”, którą organizuje Muzeum Józefa Piłsudzkiego w Sulejówku. Polega ona na wysyłaniu pocztówek z okazji święta niepodległości. Dzięki brzozowskiemu Urzędowi Poczty Polskiej zrobiliśmy neoznaczki, przedstawiające poprzednie wieczornice. Część tych pocztówek rozesłaliśmy, a część rozdawaliśmy dzisiaj mieszkańcom Izdebek – wyjaśniała Iwona Dobosz – p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Izdebkach.

11listopad dydnia 11listopad dydnia2

Dydnia

11listopad jasienica 11listopad jasienica2

Jasienica Rosielna 

 W Haczowie tradycyjnie już od kilku lat, w święto niepodległości przyznawana jest „Nagroda Wójta Gminy Haczów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego”. Tegoroczna nagroda trafiła do Zespołu Obrzędowego „Trześniowianie”. Prezentuje on spektakl popularyzujący obrzęd weselny, taniec i śpiew ludowy. Widowisko jest połączeniem starodawnych pieśni i obrzędów, strojów ludowych, a także gwary trześniowskiej. Składa się z trzech części: Swaty(zabiegi), Zaręczyny, Wesele(ślub, uczta weselna, oczepiny, pokładziny i przenosiny do domu męża). „Trześniowianie” to wielopokoleniowy, około trzydziestoosobowy zespół artystów, amatorów, których łączy wspólna pasja podtrzymywania tradycji swoich przodków. Poprzez prezentację widowiska obrzędowego kultywuje dawne zwyczaje. Zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie, który to wspiera go merytorycznie i finansowo. W czasie uroczystości otwarta została również w Sali Tradycji GOKiW wystawa malarstwa i rysunku Renaty Czerwińskiej.