nauczyciele mianowani

Czworo nauczycieli kontraktowych: Anna Futyma, Anna Florczak, Agnieszka Orłowska oraz Tomasz Podulka, reprezentujący szkoły dla których organem prowadzącym jest powiat brzozowski, odebrało 30 sierpnia br. nominacje na nauczycieli mianowanych. Akty wręczył im Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła.

- Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – przyrzekali nowi nauczyciele mianowani.

nauczyciele mianowani2

 

Wręczenie nominacji było zwieńczeniem pomyślnie zdanego egzaminu, na którym pedagodzy zostali pozytywnie ocenieni przez komisję egzaminacyjną. – Jest mi niezmiernie miło jako przewodniczącej komisji pogratulować Państwu uzyskanych wyników. Każdy z Państwa otrzymał maksymalną liczbę punktów, co najlepiej świadczy o wysokim poziomie egzaminu. Przed Wami kolejne etapy kariery, które jestem przekonana zakończą się pozytywnie – podkreśliła Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz. - Nadanie kolejnego stopnia zawodowego następuje w trybie decyzji administracyjnej i wieńczy niemal trzyletni okres Państwa intensywnej pracy. Od rozpoczęcia stażu na nauczyciela mianowanego pokonać trzeba było 16 kroków, które zwieńczone zostają dzisiejszą uroczystością. Gratuluję Państwu awansu oraz życzę wielu sukcesów dydaktycznych i wychowawczych - podsumował Wicestarosta Janusz Draguła.

nauczyciele mianowani3

Pani Anna Futyma zasili szeregi nauczycieli mianowanych w Zespole Szkół Ekonomicznych, gdzie prowadzi zajęcia języka polskiego. Pani Agnieszka Orłowska (nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) oraz pani Anna Florczak (nauczyciel j. angielskiego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, logopeda) wesprą grono pedagogiczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie. Pan Tomasz Podulka dołączy do nauczycieli mianowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących, gdzie prowadzi zajęcia wychowania fizycznego.