Absolutorium przyznano jednogłośnie

Radni Rady Powiatu w Brzozowie jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2016. Głosowanie w tej sprawie było najważniejszym punktem sesji Rady Powiatu, która odbyła się 22 czerwca br. Wcześniej radni bez zastrzeżeń przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu brzozowskiego za ubiegły rok i wysłuchali opinii Komisji Rewizyjnej, którą przedstawił jej Przewodniczący Mieczysław Barć, jak również opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą odczytał Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik.

Radni wysłuchali również informacji dotyczącej stanu dróg powiatowych przedstawionej przez Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Brzozowie Grzegorza Krynickiego oraz informacji na temat działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego, którą zaprezentował Dyrektor Szpitala Antoni Kolbuch.