Młodzi a Jan Paweł II

Święci są po to, aby rodzić świętych

Esej autorstwa Aleksandry Cwynar uczennicy Zespołu Szkół w Orzechówce „Zostajemy wezwani do wyjścia z naszej łodzi” uznany został przez jury za najlepszą pracę jedenastej edycji konkursu literackiego „Młodzi, a Jan Paweł II”, który odbył się w tym roku 30 maja. Ponadto przyznano trzy wyróżnienia. Otrzymały je Anastazja Dobrowolska z ZS w Starej Wsi, Kinga Sobaś z ZS w Orzechówce i Paulina Fiejdasz z ZS w Orzechówce.

Oficjalne rozstrzygniecie konkursu i rozdanie nagród miało miejsce w brzozowskiej kolegiacie. Wzorem lat ubiegłych ogłoszenie wyników poprzedziła msza św. z udziałem młodzieży, nauczycieli oraz Sekretarz Powiatu Ewy Tabisz i Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie Doroty Kamińskiej. Mszę św. odprawił ks. Waldemar Murdzek, który przybliżył młodzieży postać Ojca Świętego Jana Pawła II, jego życie i niezwykły pontyfikat. – Św. Papież Jan Paweł II pragnąłby zapewne, aby słowa „Święci są po to, aby rodzić świętych” nie pozostawały jedynie piękną myślą, czy cytatem. Tylko istotną, życiową inspiracją do poszukiwania świętości, stanowiącej fundament w budowaniu naszej codzienności, osobistej postawy, wykładnię naszego postępowania, pielgrzymowania po drogach życia – podkreślał podczas homilii ks. W. Murdzek.

Młodzi a Jan Paweł II

 

Podsumowania konkursu „Młodzi, a Jan Paweł II” dokonała Dyrektor ZSO Dorota Kamińska i Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, która wręczyła uczniom nagrody ufundowane przez Starostę Brzozowskiego Zygmunta Błaża. – Jestem przekonana, że dzięki opiece Św. Jana Pawła II możemy już po raz jedenasty docenić laureatów naszego konkursu. Chciałam podziękować organizatorom, wszystkim uczestnikom za to, że możemy wspólnie szerzyć tę piękną ideę. Laureatom zaś dziękuję, że zechcieli podzielić się częścią swojej duszy, ponieważ wszystko co najlepsze, to nam właśnie w duszy tkwi. My dorośli pamiętamy Ojca Świętego stąpającego po tej ziemi. Widzieliśmy go na własne oczy, uczestniczyliśmy w mszach św. odprawianych podczas pielgrzymek do Polski. Słuchaliśmy i podziwialiśmy jego homilie. Głębokie, a jednocześnie trafiające do każdego z osobna, wywierające olbrzymie wrażenie. Czuliśmy, że nie mówi do zgromadzonego tłumu wiernych, ale zwraca się do każdego indywidualnie – powiedziała Sekretarz E. Tabisz.

Młodzi a Jan Paweł II

 

Regulamin konkursu, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, umożliwiał uczestnikom wybór formy literackiej. Spośród kilkunastu nadesłanych prac część stanowiły eseje, poezje i wiersze. Laureatka nagrody głównej Aleksandra Cwynar brała udział w konkursie po raz pierwszy. Napisała esej, który przyniósł jej zwycięstwo. - Wybrałam akurat tę formę, ponieważ chciałam sprawdzić swoje siły w czymś zupełnie nowym i dla mnie dotychczas obcym. Pisanie eseju, choć było wyzwaniem i debiutem, sprawiło mi wielką przyjemność. Tematyka konkursu, zatytułowana „Idźcie i głoście ze Świętym Janem Pawłem II” bardzo mi odpowiadała i do mnie trafiała. Lubię bowiem pisać na tematy, w których mogę być prawdziwa i własnymi słowami przekazać treści odpowiadające moim poglądom, czy uczuciom. Inspiracją do napisania tej pracy stały się kazania, nauki Jana Pawła II, kierowane do młodych. Przenikające serca i umysły, skłaniające do refleksji, zastanowienia się nad własnym życiem, postępowaniem. Myślę, że udział w tym konkursie bardzo mnie wzbogacił. Mogłam dzięki niemu zagłębić się w słowa Papieża i jeszcze dokładniej poznać jego niezwykłą biografię – podsumowała zwyciężczyni A. Cwynar.

Na zakończenie uroczystości młodzież wraz z opiekunami i organizatorami konkursu tradycyjnie już złożyła kwiaty, zapaliła znicze pod pomnikiem Jana Pawła II i odśpiewała jego ulubioną pieśń - Barkę.