Odważny funkcjonariusz, pełny poświęcenia ratownik, dzielny bohater – taki obraz strażaka zaprezentowały w swych pracach dzieci i młodzież w XIX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. Rozstrzygnięcie konkursu, na który wpłynęło 129 prac, miało miejsce 19 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Brzozowie.

- Zadaniem konkursu jest przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Ważne są przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi, realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Celem jest również ukazanie strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Sztuka ma za zadanie zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców, jak i samych twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia – podkreślają organizatorzy z Komendy Głównej PSP.

Oceny prac dokonało jury w składzie st. kpt. Tomasz Mielcarek (przewodniczący jury), Anna Rymarz oraz Barbara Graboń. - Praca strażaków zawsze była postrzegana bardzo pozytywnie. Doceniamy ich służbę, darzymy dużym zaufaniem, najmłodsi zaś dodatkowo podziwem. Ten szacunek i zachwyt widać w nadesłanych pracach plastycznych. Nie co dzień przecież ma się okazję zobaczyć strażaka w kosmosie. Konkurs zdecydowanie akcentuje wartość służby publicznej i uczy szacunku dla osób, które narażają swoje życie dla ratowania innych – podkreśla Anna Rymarz, Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Do eliminacji wojewódzkich w poszczególnych kategoriach zakwalifikowani zostali:
Kategoria I (uczniowie klas I – III): 1. Hubert Bąk (SP Nr 2 Golcowa), 2. Izabela Sabik (SP Nr 1 Brzozów), 3. Urszula Stach (SP Nr 1 Brzozów). Wyróżnienia: Filip Szmigiel (SP Haczów), Gabriela Śliwiak (ZS Górki).

Praca Huberta BĄKA - SP Nr 2 w Golcowej

Kategoria II (uczniowie klas IV-VI): 1. Bartłomiej Frańczak (SP Nr 1 Brzozów), 2. Jakub Dobrowolski (SP Nr 1 Brzozów), 3. Nikola Sawczak (ZS Nozdrzec). Wyróżnienia: Martyna Potoczna (SP Nr 2 Izdebki), Paweł Kobiałka (SP Nr 2 Golcowa).

Praca Bartłomieja Frańczaka - SP Nr 1 w Brzozowie

Kategoria III (uczniowie gimnazjów): 1. Alicja Błaż (Gimnazjum Haczów), 2. Andżelika Adamska (Gimnazjum Wara), 3. Julia Stec (ZS Domaradz). Wyróżnienia: Anna Ziemiańska (G. Haczów), Marta Macyk (G. Haczów).

Praca Alicji Błaż - Gimnazjum w Haczowie