Nowy posterunek w Jasienicy Rosielnej

Inicjatywa przywrócenia posterunku policji w Jasienicy Rosielnej okazała się skuteczna. Po blisko pięciu latach przerwy, 28 marca br., uroczyście reaktywowano funkcjonowanie placówki mieszczącej się w wyremontowanych i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach Urzędu Gminy.

- To bardzo ważne wydarzenie dla naszej lokalnej społeczności, ponieważ koresponduje z oczekiwaniami mieszkańców gminy. Chodzi bowiem o bezpieczeństwo, czyli jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Poczucie bezpieczeństwa dodaje pewności, spokoju, po prostu ułatwia życie. Dlatego jestem wdzięczna wszystkim, którzy sprzyjali tej koncepcji, a także tym, którzy zaszczycili dzisiaj swoją obecnością uroczystość ponownego otwarcia posterunku – powiedziała Wójt Gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Krzysztof Pobuta w swoim wystąpieniu poinformował, że w ostatnim czasie na Podkarpaciu powstaje coraz więcej nowych posterunków. Ostatnio oddano do użytku trzy: oprócz Jasienicy Rosielnej, w Kamieniu i Ulanowie. - Jesteśmy otwarci na nowe propozycje. Nie ukrywam, że zależy nam bardzo na aktywności samorządów lokalnych. Jeżeli wystąpią z takim projektem, udzielą nam wsparcia, to wspólnie, po wcześniejszych rozmowach oraz po analizie kryminologicznej danego terenu, uruchomimy kolejne. Oczywiście w tych miejscowościach, gdzie autentycznie wystąpi taka potrzeba – powiedział nadinsp. Krzysztof Pobuta. W imieniu policji wojewódzkiej i powiatowej przekazał podziękowania Wójtowi Gminy Jasienica, a także parlamentarzystom i samorządowcom. To dzięki ich wsparciu możliwe było reaktywowanie jednostki.

W imieniu Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart list gratulacyjny wręczył Wicewojewoda Piotr Pilch. - Współczesne działania Policji na rzecz bezpieczeństwa, to umiejętność słuchania społeczeństwa, szybka reakcja na zgłoszenia i skuteczne działanie prewencyjne. Dlatego niezbędnym jest, by Policja miała do dyspozycji nowoczesne narzędzia, które będą kompatybilne zarówno z oczekiwaniami społecznymi, jak i rozwojem nowych technologii – podkreślił Piotr Pilch. W nowo otwartym jasienickim posterunku służbę pełni pięciu funkcjonariuszy, w tym dwóch dzielnicowych. Obsługują teren gminy liczący ok. 8 tys. mieszkańców.

Nowy posterunek w Jasienicy Rosielnej

Poświęcenia budynku dokonał Proboszcz Parafii ks. Krzysztof Chudzio wspólnie z księdzem wikarym Mateuszem Sławińskim. W uroczystości wzięli udział m.in.: Posłowie na Sejm RP Bogdan Rzońca i Piotr Babinetz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Tadeusz Szymanek, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie mł. inp. Mariusz Skiba, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Rzeszowie mł. insp. Zdzisław Sudoł, Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta Janusz Draguła, Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik, Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie podinsp. Marek Twardzicki, Burmistrz Brzozowa i Wójtowie gmin powiatu brzozowskiego, Dyrektorzy szkół z terenu gminy Jasienica Rosielna, a także przedstawiciele instytucji, z którymi na co dzień współpracuje policja.