Rozstrzyganie uczelnianych dylematów

Dwanaście szkół wyższych uczestniczyło w kolejnej edycji Podkarpackich Spotkań Edukacyjnych zorganizowanych 15 lutego br. w sali gimnastycznej brzozowskiego liceum. Zaprezentowana oferta dydaktyczna obejmowała kilkadziesiąt kierunków kształcenia, w tym rzadko dotychczas spotykane, jak na przykład filologia angielska ze specjalizacją tłumaczeniową języka chińskiego na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Spotkania Edukacyjne

- Studenci tego kierunku mają szansę uczyć się języka chińskiego podczas półrocznego, czy rocznego pobytu w Chinach. W ramach nowych specjalności uruchomiliśmy niedawno lotnictwo ogólne, co stanowi reakcję na rozwijający się szybko rynek lotniczy, na tworzone coraz to nowe połączenia lotnicze. Politechnika Rzeszowska kształci pilotów, my natomiast osoby w przyszłości zarządzające tą branżą. Naszym partnerem są niemieckie linie lotnicze Lufthansa. Studia lotnicze prowadzimy w języku angielskim, ale to niejedyny kierunek, na którym młodzież uczy się w języku obcym. Oprócz filologii angielskiej duża część zajęć po angielsku odbywa się także na logistyce, zarządzaniu i informatyce. Te kierunki cieszą się sporym zainteresowaniem, zarówno wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu, jak innych województw. Uczelnia ściśle współpracuje z firmami, każdy kierunek posiada partnera biznesowego i wspólnie z tymi firmami opracowujemy programy nauczania, organizujemy szkoły letnie, wyjazdy szkoleniowe, staże, praktyki, zatem naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży do przyszłego zawodu – powiedział Krzysztof Tokarz z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. WSIiZ kształci obecnie około 7 tysięcy studentów, a do najpopularniejszych kierunków, oprócz filologii angielskiej, lotnictwa, zarządzania, czy informatyki należą również: kosmetologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, administracja.

Szkoły wyższe lokalne reprezentowały podczas targów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku oraz Podkarpacka Szkoła Wyższa w Jaśle. – Uczelnia jest przyjazna dla studentów, wiedzę z ekonomii, czy transportu przekazują doświadczeni wykładowcy wywodzący się zarówno z naszego terenu, jak i Krakowa, Rzeszowa, Radomia i Ukrainy. Tegorocznym maturzystom zwróciłbym uwagę na takie specjalności, jak: transport i spedycja, logistyka przedsiębiorstw, inżynieria ruchu, diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych. Transport bowiem, to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarczych w naszym kraju. Podczas nauki na jasielskiej uczelni studenci zdobywają umiejętność prognozowania i planowania usług transportowych, procesów w systemach logistycznych, doboru środków transportowych – podkreślił doc. dr inż. Jan Turek z Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle.

Spotkania Edukacyjne

Na targach w Brzozowie nie mogło zabraknąć największej podkarpackiej uczelni, czyli Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Przed dwoma laty z dużym powodzeniem uruchomiliśmy nowy kierunek, a mianowicie lekarski. Spora frekwencja i zainteresowanie ze strony młodzieży wcale nas nie zaskoczyło, wszak prowadziliśmy wnikliwą i szczegółową analizę rynku, a nasze przewidywania w pełni się potwierdziły. W tamtym roku na 150 miejsc kandydowało aż 4 tysiące 200 osób, co pokazuje, jak olbrzymie zapotrzebowanie było na ten kierunek. Większość studentów pochodzi z Podkarpacia, a około 10 procent z innych miejsc w Polsce. Ale studenci licznie wybierają też inne kierunki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Popularnością tradycyjnie cieszy się ekonomia, prawo, czy filologia angielska. W tym roku rekrutacja prowadzona będzie na 52 kierunkach wydzielonych z 12 wydziałów. Obecnie uczy się u nas 17 tysięcy 200 studentów – poinformował Maciej Ulita z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Swoją ofertę prezentowały też uczelnie spoza województwa podkarpackiego, między innymi Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. – Coraz więcej kandydatów mamy z terenu Podkarpacia, dlatego jesteśmy tutaj co roku. Najliczniej obsadzone specjalności, to weterynaria, żywienie człowieka, dietetyka oraz architektura krajobrazu. Na weterynarię co roku mamy około 12 osób na 1 miejsce, na żywienie i dietetykę 4-5 osób na 1 miejsce. Na kierunku żywienie człowieka i dietetyka jako jedyni w Polsce nadajemy tytuł inżyniera – oznajmił Tomasz Romanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Podkarpackie Spotkania Edukacyjne odwiedziło w Brzozowie kilkudziesięciu uczniów z tutejszych szkół ponadgimnazjalnych: I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie. – Prezentowana przez uczelnie wyższe oferta jest naprawdę bardzo szeroka, warto przystanąć i porozmawiać na każdym stanowisku, przy każdej uczelni. Interesuję się ekonomią, polityka, historią i chciałbym w którymś z tych kierunków kontynuować naukę, ale na razie bardziej skupiam się na przygotowaniu do matury, żeby ją zdać – powiedział Jeremi Kozimor z I LO w Brzozowie. – Przyszłam tutaj bardziej po to, żeby sobie zarysować plan na przyszłość, bo tak do końca nie wiem jeszcze co chcę robić, ale jestem dopiero w drugiej klasie, więc może po Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych na coś konkretnego się ukierunkuję – stwierdziła Karolina Konopka z I LO w Brzozowie.

Spotkania Edukacyjne

W tegorocznych Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych w Brzozowie brały udział następujące uczelnie: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe z Krosna, Sanoka i Tarnowa, Podkarpacka Wyższa Szkoła w Jaśle, UMCS w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. Organizatorem była firma Tetrix z Krosna, zaś patronat honorowy nad Podkarpackimi Spotkaniami Edukacyjnymi sprawował Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż.