Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Zaniepokojony tą sytuacją Zarząd Powiatu zlecił firmie zewnętrznej przeprowadzenie audytu szpitala wraz z propozycją działań naprawczych.

sesja audyt2017a

Przeglądu finansów, spraw kadrowych oraz inwestycyjnych dokonała wyłoniona w postępowaniu przetargowym szczecińska firma Zakład Usług Konsultingowych Know How, która na ostatniej Sesji Rady Powiatu w Brzozowie w dniu 18 stycznia br. zaprezentowała wyniki audytu oraz kilka wariantów programu naprawczego. – Zaprezentowaliśmy własne propozycje wyjścia z kryzysu. Nasze spostrzeżenia, czy sugestie nie muszą być stosowane w całości. To propozycje do planu naprawczego sformułowane na podstawie wnikliwych analiz finansów szpitala od stycznia 2013 roku do lipca 2016. Badaliśmy nie tylko operacje stricte księgowe, ale również zaznajamialiśmy się ze strukturą organizacyjną placówki, czy infrastrukturą techniczną. W raporcie końcowym audytu przedstawiliśmy kilka wariantów umożliwiających uporanie się z problemami – powiedział Adam Roślewski – Prezes ZUK Know How.

sesja audyt2017

Kłopoty brzozowskiego szpitala zaczęły się w roku 2015 po wprowadzeniu tak zwanego „Pakietu onkologicznego”. Nowe zasady rozliczeniowe negatywnie wpłynęły na wyniki finansowe onkologii, co przełożyło się również na sytuację pozostałych oddziałów funkcjonujących w placówce. Do tej pory bowiem dodatni wynik na onkologii bilansował ewentualne straty ponoszone w innych obszarach działalności. Od 2015 roku zaczęły narastać zobowiązania wymagalne czego skutkiem było pogarszanie się sytuacji ekonomicznej. – Musimy pomyśleć, co dalej. Wdrożenie działań naprawczych jest niezbędne, bo poziom zadłużenia stał się niebezpieczny. Szpital jest naszym dobrem wspólnym, wizytówką Brzozowa i powiatu brzozowskiego, przez lata wypracował sobie markę rozpoznawalną w całej Polsce. Musimy to nasze dziecko przenieść z kruchego lodu na twardy grunt – podkreślił Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski.

sesja audyt2017b