kardiologia

Po wielu staraniach, niemal trzy lata od otworzenia Oddział Kardiologiczny Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie otrzymał kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług z zakresu kardiologii. Dotychczas udzielane one były w ramach wspólnego kontraktu Oddziału Chorób Wewnętrznych. Od 1 stycznia br. Oddział Kardiologiczny został wydzielony z jego struktur i posiada odrębny kontrakt z NFZ.

- Serce nie może czekać. Opieka kardiologiczna musi funkcjonować jak najbliżej pacjenta. W naszym regionie zapotrzebowanie społeczne na taką opiekę było bardzo duże. Tylko w ubiegłym roku udzieliliśmy blisko 3500 porad i konsultacji w ambulatorium kardiologicznym, zaś ponad 1000 osób było leczonych na oddziale – podkreśla dr n. med. Marek Styczkiewicz, Ordynator Oddziału Kardiologicznego.

Warto przypomnieć, iż oddział już od 2014 roku wpisany był w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Podkarpackiego jako Oddział Kardiologiczny. Liczy 23 łóżka (z 8-ma łóżkami intensywnego nadzoru kardiologicznego). Profesjonalną kadrę medyczną stanowi pięciu specjalistów w dziedzinie kardiologii, w tym trzech lekarzy posiada stopień doktora nauk medycznych. – W naszym zespole pracują znakomici kardiolodzy: wysoko wyspecjalizowani fachowcy, którzy nieustannie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w licznych kursach i sympozjach, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Posiadamy doskonały, nowoczesny sprzęt oraz prowadzimy programy kliniczne, dzięki którym pacjenci mają dostęp do nowych leków. Oferujemy także pełną nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną. Co więcej, w związku z tym, że w strukturze organizacyjnej naszego szpitala znajduje się Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny, to sporą część chorych stanowią pacjenci onkologiczni z powikłaniami kardiologicznymi. Nadzorem kardioonkologicznym obejmujemy więc zarówno pacjentów pierwszorazowych, kierowanych do chemioterapii, jak i tych będących w trakcie leczenia systemowego i skojarzonego z radioterapią – akcentuje Ordynator Marek Styczkiewicz.