Medal PRO PATRIA

Zygmunt Błaż, Starosta Brzozowski, otrzymał Medal „Pro Patria” przyznawany przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odznaczenie ustanowione zostało 1 września 2011 roku i mogą być nim wyróżnione osoby „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.

Uroczyste wręczenie medalu miało miejsce 11 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu. Oprócz Starosty Zygmunta Błaża odznaczono również: Alinę Marię Basak, Waldemara Basaka, Eugeniusza Chytłę, Waldemara Mikołowicza, Roberta Niemca, Wacława Ochotę, Czesława Świerczyńskiego. Medal nadawany jest na podstawie udokumentowanych wniosków naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attache wojskowych.

Na awersie medalu umieszczony jest wizerunek stylizowanego orła Rzeczypospolitej z przełomu XVII i XVIII wieku, opartego o skrzyżowane ze sobą – kosę bojową i szablę polską (wzór 1921/22). Na rewersie znajduje się napis: „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”, a pośrodku odwzorowanie krzyża pochodzące z jednolitego wzoru chorągwi piechoty i sztandarów jazdy, ustalonego w 1919 r. Poniżej krzyża, w dwóch rzędach, umieszczono napis: „Pro Patria” i „1768–1989” (daty konfederacji barskiej oraz przemian ustrojowych). Pod datami znajduje się gałązka liści dębowych symbolizujących cnotę, odwagę, chwałę, wytrzymałość, moc i siłę oraz wawrzyn uosabiający zwycięstwo, czyn bohaterski, chwałę i zaszczyt. Autorem projektu medalu jest artysta grafik Andrzej Nowakowski.