Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do II Edycji rekrutacji do projektu „BIZNES INICJATOR”
Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.01.2017 r. – 02.02.2017 r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących województwo podkarpackie, nie zarejestrowanych jako przedsiębiorcy i nie prowadzący działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należących do jednej z poniższych grup tj.:
- osoby w wieku powyżej 50 roku życia 
- długotrwale bezrobotni
- kobiety
- niepełnosprawni

Osoby, które zakwalifikują się do projektu, będą mogły skorzystać z następujących form wsparcia:
1) szkolenie i doradztwo indywidualne przed założeniem działalności gospodarczej
2) bezzwrotne środki finansowe (inwestycyjne i pomostowe):
 - wsparcie inwestycyjne – do 23 300 zł
 - wsparcie pomostowe w wysokości:
1 600 zł przez okres 6 miesięcy
1200 zł przez okres 4 miesięcy
1 000 zł przez okres 2 miesięcy

3) doradztwo specjalistyczne i strategiczne w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

Dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdów, opieka nad osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas szkoleń.
Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Szczegółowe informacje dostępne:
Biuro Projektu
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 86 76 290, 17 86 76 258, 17 86 76 275
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w pok. 311,
Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej: www.biznes-inicjator.pl 

Biznes inicjator