Sesja budżetowa Rady Powiatu w Brzozowie

XXV sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Uchwalenie budżetu na 2017 rok i przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 to najważniejsze punkty XXV sesji Rady Powiatu w Brzozowie, która miała miejsce 21 grudnia br. Obydwa dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie.

W nowym budżecie dochody powiatu kształtują się na poziomie 62 mln 119 tys. 950 zł, w tym dochody bieżące to 54 mln 750 tys. 109 zł, zaś dochody majątkowe - 7 mln 369 tys. 841 zł.
Przewidywane wydatki powiatu wynoszą 63 mln 319 tys. 950 zł, w tym wydatki bieżące – 52 mln 469 tys. 422 zł, a wydatki majątkowe – 10 mln 850 tys. 528 zł. Deficyt budżetu wyniesie 1 mln 200 tys. zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025 zakłada kontynuację rozpoczętych już oraz nowych dużych inwestycji: budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie przy ul. Tysiąclecia oraz kompleksowej termomodernizacji budynku Ośrodka przy ul. Sienkiewicza w Brzozowie.

W bieżącym roku planowane jest również zakończenie przebudowy drogi powiatowej Jabłonica Polska – Jasionów oraz przebudowy drogi powiatowej Brzozów – Wara. W trakcie sesji Radni podjęli również uchwały w sprawach: przyjęcia do prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r., zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2016 roku, zmian uchwały budżetowej na 2016 r. oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022. Rada Powiatu zadecydowała również o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 10 tys. zł dla powiatu sanockiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Humniska – Strachocina w miejscowości Strachocina”.

Obecni na sesji zapoznali się również z ciekawą i pouczającą prezentacją multimedialną pn. „Czad i ogień. Obudź czujność”, przygotowaną i omówioną przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.