Przecięcie wstęgi

Po 3 latach niezwykle intensywnych remontów i modernizacji oficjalnie oddano do użytku i poświęcono Dom Sztuki Muzycznej w Dydni, gdzie mieści się obecnie Szkoła Muzyczna I stopnia. Inwestycja pochłonęła 1 650 000 złotych. Honorowy patronat nad imprezą objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Magdalena Pilawska i Henryk KozikUroczystość zainaugurowała Msza Św., której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Metropolita Przemyski ks. Abp. Adam Szal. On też dokonał poświęcenia obiektu. Do aktu przecięcia wstęgi zaproszono: Wicewojewodę Podkarpackiego Witolda Lechowskiego, Starszego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Krzysztofa Szczepaniaka, Radną Sejmiku Wojewódzkiego Marię Pospolitak, Wójta Gminy Dydnia Jerzego F. Adamskiego oraz Posłów na Sejm RP: Stanisława Piotrowicza, Piotra Babinetza i Bogdana Rzońcę. Po tym uroczystym akcie można było zwiedzić obiekt. - Budynek prezentuje się naprawdę pięknie. Na jego wyposażenie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji otrzymaliśmy łącznie ponad 400 tysięcy złotych. Te kilkuletnie działania dały wspaniały efekt. Gmina Dydnia tętni teraz muzyką, bo mamy i Szkołę Muzyczną i Orkiestrę Dętą, która koncertowała w 1999 roku przed Papieżem Janem Pawłem II. To wydarzenie oraz Szkoła Muzyczna to kolejne dowody na to, że warto robić rzeczy niemożliwe i spełniać marzenia. Nie można tu nie wspomnieć o dzieciach i ich rodzicach. Utalentowane dzieci są wszędzie, tylko trzeba o nie dbać i dać im szansę na to, by mogły się rozwijać. I tak naprawdę to właśnie rodzice tworzą naszą szkołę, bo to oni przywożą dzieci na lekcje, to oni motywują je i zachęcają do dalszej nauki i wysiłku, gdy maluch ma gorszy dzień i chwile zwątpienia. Za to im serdecznie dziękuję. Słowa ogromnej wdzięczności należą się też panu Krzysztofowi Szczepaniakowi, orędownikowi naszej szkoły, który od samego początku zaangażował się w jej tworzenie i oczywiście Pani Dyrektor E. Przystasz, za trud, poświęcenie i serce włożone w tworzenie tej placówki – mówił Jerzy F. Adamski. 

Część artystyczna

Dalsza część uroczystości miała już miejsce w WDK w Dydni, gdzie zebranych wspólnie powitali dr Elżbieta Przystasz - Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni oraz Wójt Jerzy F. Adamski. Następnie głos zabrał Piotr Szul - Przewodniczący Rady Gminy Dydnia, który przybliżył zgromadzonym zakres remontu i ogrom prac, jakie wykonano w budynku Domu Sztuki Muzycznej. W czasie uroczystości nie mogło zabraknąć występu dzieci i młodzieży uczącej się w Szkole Muzycznej I stopnia w Dydni. Młodzi artyści zaprezentowali swe umiejętności nie tylko indywidualnie, ale także w końcowym – wspólnym występie uczniów i nauczycieli wykonanym pod batutą dr Elżbiety Przystasz. Później przyszła kolej na podziękowania dla osób, które przyczyniły się do powstania Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni. Pamiątkowe upominki oraz bukiety kwiatów wręczono dla: Witolda Lechowskiego, Krzysztofa Szczepaniaka, Pawła Machnickiego - Burmistrza Dobczyc, Marka Gabzdyla - Wójta Gminy Raciechowice, Piotra Szula, Andrzeja Smolika - na ręce Tomasza Tarnawczyka - Wicedyrektora Szkoły Muzycznej I i II st. w Sanoku, Iwony Pocałuń – Dyrektor Zespołu Szkół w Dydni, Jana Ślęczki – wykonawcy inwestycji i Krzysztofa Wala – inspektora nadzoru. Podziękowano także nieobecnym na uroczystości: Maksymilianowi Celedzie - Dyrektorowi Departamentu Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Annie Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej, Lidii Skrzyniarz - Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Wiktorowi Jędrzejcowi, Władysławowi Ortylowi - Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, Pawłowi Stułka wraz z zespołem ds. projektów w Ministerstwie KiDN, Kazimierzowi Rogali z Zakładu Obróbki Kamienia Budowlanego, Jackowi Leszczak i Piotrowi Podsiadło z firmy J.P. Bud - wykonawcy robót, Markowi Olszewskiemu - Przewodniczącemu Związku Gmin Wiejskich oraz Zofii Pytlowanej - Skarbnik Gminy Dydnia.

szkola muzyczna3Miłym akcentem były również podziękowania dla Dyrektor E. Przystasz i Wójta J. Adamskiego od grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni. - Dziękuję wszystkim, a szczególnie moim pedagogom za wsparcie, cierpliwość i za te cztery trudne lata pracy, za to że realizują, czasami szalone, ale piękne pomysły. Dziękuję im za każdą pomoc nie tylko tą muzyczną, merytoryczną, ale też za te wszystkie chwile spędzone podczas urządzania obiektu i za czas poświęcony na przygotowania tej uroczystości. Bez ich wsparcia oraz dobrego serca wielu innych osób nie mielibyśmy tak wspaniałego obiektu – stwierdziła dr Elżbieta Przystasz, Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni.Występ Filipa Siwieckiego

W czasie uroczystości nie mogło zabraknąć okolicznościowych gratulacji. Głos zabrali m.in. przedstawiciele rodziców i mieszkańców gminy Dydnia, Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, który reprezentował również Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Poseł na Sejm Stanisław Piotrowicz, Asystentka Posła na Sejm Piotra Uruskiego Aneta Figiel, Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel i Burmistrz Miasta Dynowa Zygmunt Frańczak. Władze powiatu brzozowskiego reprezentował Henryk Kozik - Przewodniczący Rady Powiatu, Jacek Adamski – Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie oraz Magdalena Pilawska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym, która w imieniu Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża i Wicestarosty Brzozowskiego Janusza Draguły, odczytała okolicznościowy list. – Wielkim sukcesem jest zgromadzić ludzi, którzy potrafią dzielić się swoją pasją, profesjonalizmem i wiedzą. Ludzi, którzy potrafią zaszczepić miłość do muzyki, nauczyć wytrwałości i solidnej pracy, a takie jest właśnie grono pedagogiczne Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni, o czym dobitnie świadczą liczne sukcesy jej podopiecznych. Jesteśmy świadomi jak ważne jest uczenie mądrego patrzenia na świat, uwrażliwianie na piękno i drugiego człowieka. Gratulujemy zaangażowania i inicjatywy władzom gminy Dydnia nastawionym na rozwijanie zainteresowań i predyspozycji muzycznych oraz kształtowania postaw dzieci i młodzieży w duchu muzyki. By sukcesy wychowanków były źródłem siły i satysfakcji, zaś uczniom spełnienia artystycznych marzeń – życzyli Starosta i Wicestarosta Brzozowski.