KONWENT POWIATÓW W BRZOZOWIE

Dwa tematy: wprowadzana reforma oświaty oraz planowane zmiany w funkcjonowaniu służby zdrowia zdominowały Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego, który odbył się 21 listopada w Brzozowie. Omawiano reorganizację systemu edukacji oraz nowe zasady finansowania opieki zdrowotnej. W dyskusji, oprócz samorządowców, uczestniczyli również parlamentarzyści, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Robert Bugaj. Gospodarzem spotkania był Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski.

- Reforma edukacji stanowi duże wyzwanie zarówno dla administracji rządowej, jak i władz samorządowych oraz kuratorium oświaty. Jesteśmy do niej dobrze przygotowani, są projekty ustaw aktualnie procedowanych i wierzymy, że nowe rozwiązania przede wszystkim podniosą poziom kształcenia w Polsce. Równie ważną sprawą pozostają przekształcenia w systemie opieki zdrowotnej. Ta reforma ma być wdrażana od 1 stycznia 2018 roku, zatem na przygotowanie się do niej mamy cały przyszły rok. Obecnie konsultowane są zmiany do istniejących uregulowań prawnych, ale nie mają one jeszcze charakteru rozwiązań systemowych, a raczej pomocniczych, czy modyfikujących te niedogodności, które obecnie w występują służbie zdrowia. Celem reformy będzie zapewnienie dostępu do usług medycznych wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej zameldowanych na terenie państwa polskiego – powiedziała Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki.

Przekształcenia w szkolnictwie obejmą likwidację gimnazjów, przywrócenie ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz czteroletnich liceów ogólnokształcących, a także utworzenie szkół branżowych w miejsce zasadniczych szkół zawodowych. – Przygotowania reformy idą zgodnie z planem. Proces legislacyjny zakończy się w grudniu, co pozwoli organom prowadzącym placówki tworzyć projekty uchwał o nowej sieci szkolnictwa. Podstawy programowe natomiast ukażą się do końca listopada, również zgodnie z planem, zresztą to termin wyznaczony przez autorów podręczników i wydawców, gwarantujących ukazanie się tych pomocy naukowych w terminie – stwierdziła Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty.

KONWENT POWIATÓW W BRZOZOWIE

Reforma służby zdrowia zakłada między innymi likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia i organizację sieci szpitali. – Znajdą się w niej szpitale najistotniejsze dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom danego terenu. Różnica w finansowaniu polega na tym, że szpital ominie konieczność uczestnictwa w konkursach ofert w tych zakresach, w których kwalifikuje się do sieci. Czyli umowa w 2017 roku zostanie przedłużona z automatu na okres kolejnych kilku lat. Poza tym zakłada się finansowanie ryczałtowe. Miesięczny ryczałt odpowiadał będzie kwocie odpłatności za wszystkie świadczenia udzielone na konkretnym oddziale. Dzięki temu placówki unikną nadwykonań, ponieważ system zapewni środki na poziomie odpowiadającym ilości wykonanych świadczeń – podkreślił Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Zdrowie i edukacja to zagadnienia bezpośrednio dotyczące każdego obywatela. Bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, czy pochodzenie. Wszyscy chodziliśmy do szkoły, wszyscy korzystaliśmy z opieki medycznej. Tematy powyższe ściśle odnoszą się też do powiatu brzozowskiego. Nasz samorząd jest organem prowadzącym dla trzech szkół ponadgimnazjalnych oraz organem założycielskim dla Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego. Leczącego pacjentów z różnych powiatów województwa podkarpackiego, a także z innych części Polski. Dlatego sprawy poruszone na Konwencie Powiatów Województwa Podkarpackiego uważam za bardzo ważne, wymianę poglądów za wyjątkowo cenną. Mam nadzieję, że problemy poruszone i przedstawione przez samorządowców zostaną uwzględnione w zapisach prawnych, czy ustawach reformujących zarówno oświatę, jak i służbę zdrowia – podsumował Zygmunt Błaż, Starosta Brzozowski.