ODCINEK 1 - opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;


ODCINEK 2 -  o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego


ODCINEK 3 - o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej

Więcej infomracji: www.bpp.gov.pl