Brzozowski Konwent SamorządowyStarosta Brzozowski Zygmunt Błaż przewodniczył posiedzeniu Brzozowskiego Konwentu Samorządowego, który miał miejsce 10 października br. w Starostwie Powiatowym w Brzozowie.

Realizację inwestycji i remontów w infrastrukturze drogowej w 2016 roku omówił Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła. – W tym roku obserwujemy coraz większe zainteresowanie inwestycjami chodnikowymi. Dobry stan naszych dróg powoduje, że jeździ się po nich wygodnie, ale skłania również do rozwijania przez kierowców nadmiernych prędkości. Żeby poprawić bezpieczeństwo pieszych konieczna jest budowa chodników przy tych drogach. W realizacji inwestycji partycypują gminy, które finansują je w pięćdziesięciu procentach. Myślę, że należy tu podkreślić dobrą i owocną współpracę samorządów gminnych z powiatem brzozowskim. Wspólnie w tym roku zrealizowaliśmy inwestycje chodnikowe na 16 odcinkach dróg w miejscowościach: Haczów – 216 mb, Malinówka – 425 mb, Jasionów – 386 mb, Wzdów – 119 mb oraz drugi odcinek – 610 mb, Barycz – 229 mb, Domaradz – 363 mb, Golcowa – 214 mb, Temeszów – 235 mb, Blizne – 235 mb, Jasienica Rosielna – 273 mb, Wola Jasienicka – 76 mb, Orzechówka – 51 mb (w trakcie realizacji), Zmiennica – 314 mb, Stara Wieś – 240 mb oraz zabezpieczenie rowu przydrożnego przy chodniku dla pieszych w Malinówce. Łączny zakres rzeczowy tych inwestycji to prawie 4000 mb, zaś łączna wartość po przetargach wyniosła niemal 2 miliony złotych (1 968 310 zł) – przedstawił Wicestarosta Janusz Draguła.
Brzozowski Konwent SamorządowyPodczas posiedzenia przedstawiono również praktyczne wykorzystanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która na terenie naszego województwa została uruchomiona od 20 września br. oraz zasady działania detektora burz. Pierwsze zagadnienie omówiła podkom. Anna Karaś z Komendy Powiatowej Policji, zaś temat związany z detektorem burz przybliżyli obecnym Jerzy Szubra – Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz Marek Ziobro – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie. Przypomnijmy, że detektor burzowy to system specjalistycznych czujników sprzężonych ze sobą, których zadaniem jest wykrywanie wyładowań atmosferycznych. Urządzenie oprócz wykrywania samych wyładowań atmosferycznych potrafi sprawdzić, gdzie tworzy się komórka burzowa, jaka jest jej intensywność, położenie oraz trajektoria przemieszczania się. Detektory sprawiają, że można dość precyzyjnie określić miejsce powstania burzy, zaś dane z detektora mogą okazać się bardzo przydatne zwłaszcza przy prognozowaniu zagrożeń, zabezpieczaniu wszelakich obiektów czy organizacji imprez masowych. Zainstalowany na Starostwie Powiatowym sprzęt swym zasięgiem obejmuje obszar 90-100 km.

O aktywizacji osób bezrobotnych w 2016 r. poinformował Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie Józef Kołodziej. Podkreślił on, iż w tym momencie zarówno w Polsce, jak i w naszym powiecie jest widoczny znaczny spadek bezrobocia. Budżet strategii rozwoju lokalnego na lata 2016 – 2023 omówiła Justyna Kopera – Kierownik Biura Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska”.