XX Wojewódzki Rajd Szkół PonadgimnazjlanychW dniach 6 - 7 października br. odbył się już kolejny XX Wojewódzki Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych Jabłonki‘2016. Młodzież wędrowała tym razem szlakiem Bieszczadzkiego Parku Narodowego na Tarnicę (1346 m). Pomimo padającego śniegu młodzież zdobyła ten najwyższy szczyt polskiej części Bieszczadów. W drugim dniu zwiedziliśmy kamieniołom oraz Rezerwat Gołoborze w Rabem.

rajd 2016aaa


W rajdzie uczestniczyło 20 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Brzozowa pod opieką Anny Cyparskiej i Tomasza Dobrowolskiego, 15 uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie pod opieką Mariana Soczka i Andrzeja Foryta. Było też 10 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie pod opieką Agnieszki Wójcik i Tomasza Skubisza. Organizatorami były Szkolne Koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych działające w ZSB i ZSE w Brzozowie.

W czasie rajdu przeprowadzono trzy konkursy: krajoznawczy, wiedzy ekologicznej i wiedzy o PTSM.

XX Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych

W konkursie krajoznawczym pierwsze miejsce zajęła Paulina Cipora z ZSE, drugie Martyna Szuba z ZSO i trzecie Łukasz Kusiak z ZSB.
W konkursie wiedzy ekologicznej pierwsze miejsce zdobyła Dominika Czuba z ZSE, drugie Mateusz Susło z ZSO, trzecie Dawid Sobota z ZSB.
W konkursie wiedzy o PTSM pierwsze miejsce przyznano dla Karoliny Magusiak z ZSB, drugie Bożenie Szopie z ZSE i trzecie Mikołajowi Szubie z ZSO.
Uczestnicy konkursów otrzymali cenne nagrody książkowe. Sponsorami rajdu byli: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, WFOŚ i GW w Rzeszowie, Dyrektor ZSB w Brzozowie, Dyrektor ZSE w Brzozowie, ZO PTSM w Krośnie, Cukiernia Pana Wacława Bieńczaka z Brzozowa. Dziękujemy bardzo sponsorom za wsparcie rajdu.

Marian Soczek

XX Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych

fot. Marian Soczek i Tomasz Dobrowolski