ZSB

Dwudziestu ośmiu uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie weźmie udział w projekcie „Praktyki w Irlandii szansą na lepszy start w zawodową przyszłość”, który realizowany jest w tej placówce od września br. i trwał będzie do końca czerwca 2018 r. Pierwsza tura uczniów, licząca 15 osób, już w lutym przyszłego roku skorzysta z atrakcyjnych praktyk zawodowych za granicą. Kolejna grupa (13-osobowa) taką szansę będzie miała w październiku 2017 r.

Budżet projektu wynosi 79 232 Euro co stanowi równowartość kwoty 335 595 zł i jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+. - W ramach projektu zostaną zorganizowane czterotygodniowe praktyki zawodowe w irlandzkich przedsiębiorstwach w Mallow niedaleko Cork dla uczniów technikum kształcących się w zawodach technik budownictwa oraz technik architektury krajobrazu. Projekt umożliwi im poznanie warunków pracy i wymagań na irlandzkim rynku pracy. Będzie to również doskonała okazja do sprawdzenia i zweryfikowania posiadanych umiejętności językowych oraz nabycie i rozwinięcie nowych ze względu na konieczność posługiwania się językiem angielskim w trakcie praktyk - tłumaczy koordynator projektu Magdalena Folczyk. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach dofinansowania każdy uczestnik będzie miał zapewniony m.in.: kurs przygotowawczy w kraju obejmujący przygotowanie językowe, zawodowe i pedagogiczno-psychologiczne, transport na lotnisko i przelot do Irlandii, zakwaterowanie u irlandzkich rodzin, pełne wyżywienie, udział w czterotygodniowych praktykach u irlandzkich przedsiębiorców, lokalny transport, intensywny kurs języka angielskiego w Irlandii oraz opiekę ze strony szkoły oraz partnera irlandzkiego. - Uczniowie biorący udział w praktykach otrzymają Certyfikat Europass Mobility potwierdzający zdobyte umiejętności i kwalifikacje. Dodatkowo otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu językowego oraz uzyskają Paszport Językowy, który będzie stanowił potwierdzenie ich umiejętności językowych – podsumowuje koordynator M. Folczyk.