OSP MALINÓWKAJubileusz 80-lecia swego istnienia świętowała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Malinówce. Uroczystość stała się okazją do gratulacji oraz przyznania medali i wyróżnień. Jubileusz rozpoczęto Mszą św. w miejscowym kościele. Dalszy ciąg miał już miejsce na placu przy Domu Ludowym. Tam nastąpiło złożenie raportu przez dowódcę jednostki oraz powitanie gości. Następnie Wiesław Szuba - Prezes OSP w Malinówce przedstawił zgromadzonym rys historyczny swojej jednostki, po czym wręczono medale „Za zasługi dla pożarnictwa”, wyróżnienia oraz okolicznościowe podziękowania.

Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono Jana GóreckiegoMariana Kielara. Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał Grzegorz Szul, zaś brązowym uhonorowano: Stanisława Gerlacha, Mateusza Kielara, Witolda Kielara, Macieja Prajsnara i Krzysztofa Szubę. Odznaką „Strażak wzorowy” uhonorowany został Robert Rajchel.

W trakcie uroczystości przyznano także odznaki „Za wysługę lat”. Odznakę za 5 lat działalności otrzymali: Damian Boroń, Kamil Boroń, Łukasz Czubski, Krystian Gazda, Piotr Gazda, Marcin Górecki, Mateusz Kielar, Damian Makiel, Damian Rajchel, Jakub Surmacz, Sebastian Szul. Za 10 lat służby odznaczono Mateusza Kielara. Odznakę za 15-lecie służby otrzymali: Krzysztof Szuba, Robert Rajchel, Robert Kielar i Paweł Kielar. Za wysługę 20 lat uhonorowano: Wojciecha Reszkę, Dariusza Frydrycha i Krzysztofa Chrobaka, zaś za 25 lat służby odznaczono Witolda Kielara i Grzegorza Szula. Odznakę 30 lat otrzymał Mariusz Rajchel, odznakę 40 lat – Stefan Tasz, Alfred Szul i Marian Prajsnar. Odznaką za wysługę 50 lat uhonorowano Jana Frydrycha i Jana Maternę, zaś odznakę za 55 lat służby przyznano Kazimierzowi Maternie.

OSP MalinwkaZarząd OSP w Malinówce wyróżnił również pamiątkowymi statuetkami swoich druhów za długoletnią ofiarną służbę i duży wkład w umacnianie i kontynuowanie strażackich tradycji jednostki. W gronie tym znaleźli się: Jan Frydrych, Bronisław Kielar, Piotr Leczek, Kazimierz Materna, Jan Ptak, Jan Reszka i Alfred Szul. Słowa podziękowania skierowano także do najmłodszych druhów strażaków – członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, za ich trud i wysiłek w treningach oraz dobre wyniki. Pamiątkowe statuetki otrzymali: Oliwia Białas, Nikola Boczar, Oliwia Fic, Julia Krauz, Kinga Leczek, Patrycja Śnieżek, Kinga Szmyd, Oliwia Szuba, Kinga Preisner, Patrycja Tomusiak, Bartek Czubski, Tobiasz Gazda, Jarek Leczek, Hubert Kielar, Jan Kielar, Sylwek Kielar, Jakub Śnieżek, Gabryś Szarek, Karol Wawrzkowicz, Norbert Węgrzyn.

Jubileusz stał się też okazją do złożenia okolicznościowych życzeń i gratulacji. Z takowymi pospieszyli: Ewa Miciak w imieniu Bogdana Rzońcy - Posła na Sejm RP, Iwona Trawińska w imieniu Senator Alicji Zając oraz Tadeusz Sieniawski - Dyrektor Biura Terenowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krośnie. Na uroczystości nie zabrakło także przedstawicieli władz powiatowych, gminnych oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski do okolicznościowych życzeń dołączył agregat prądotwórczy.

– Osiemdziesiąt lat temu wszystko się tu zaczęło niezwykle skromnie - od 2 pasów i 2 toporków. Dzisiaj jednostka prężnie się rozwija, zarówno pod względem sprzętowym, jak i osobowym. Ogromnie mnie cieszy, że działają tutaj też Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców i dziewcząt. Mimo upływu tylu lat nadal kontynuujecie to, co zapoczątkowali wasi dziadkowie i ojcowie - wciąż działacie na rzecz ochrony dobra i życia mieszkańców zarówno miejscowości, jak też gminy i powiatu. Życzę wam, by jednostka nadal się rozwijała, wielu sukcesów w zawodach sportowych, a św. Florian niech się wami opiekuje i pomoże bezpiecznie wrócić z każdego wyjazdu – mówił Starosta Błaż. W podobnym tonie wypowiedział się też Stanisław Jakiel - Wójt Gminy Haczów, który w imieniu swoim i Rady Gminy Haczów przekazał jako prezent węże strażackie i prądownicę turbo.

– Wasze zaangażowanie i praca przyczyniły się do rozwoju jednostki i jej obecnego kształtu. Dziękujemy za to, że niezmiennie od lat stoicie na straży mienia i zdrowia mieszkańców Malinówki i naszej gminy. Wśród zmieniających się czasów i wyzwań nigdy nie zawiedliście pokładanej w was nadziei. Życzymy wszelkiej pomyślności, a św. Florian niech was strzeże i wspiera – życzył Wójt Jakiel. Działania malinowskiej jednostki pozytywnie podsumował także bryg. Marek Ziobro - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. - Chciałbym dzisiaj podziękować, za wasz intensywny udział w rozwoju ochrony przeciwpożarowej zarówno w tej gminie, jak i w powiecie brzozowskim. Nasze statystyki pokazują, że w przeciągu ostatnich 5 lat wyjeżdżaliście ponad 50 razy, to jest bardzo dużo jak na jednostkę, która nie należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Mimo tego jesteście jednostką niezwykle profesjonalną, mobilną, na którą zawsze można liczyć. Wyjeżdżaliście nie tylko do pożarów, ale także braliście intensywny udział w działaniach przeciwpowodziowych. Niezmiernie wam za to dziękuję. Dziękuję także za to co robicie dla młodzieży. To ona stanowi trzon najlepszych jednostek ochotniczych. Jest to też gwarant na to, że jednostka nie wymrze i będzie miała następców – stwierdził bryg. Marek Ziobro.

Powstanie OSP w Malinówce datuje się na 15 XI 1936 r. Jej założycielem był Władysław Przybyła. Podczas zebrania założycielskiego w szeregi straży wstąpiło 27 druhów. Za pierwsze własne pieniądze jednostka zakupiła 4 hełmy, 2 pasy parciane i 2 toporki. Dzisiaj jednostka liczy 78 członków, w tym 8 honorowych i 2 drużyny MDP. Posiada samochód średni STAR 244 i lekki Peugeot Boxer. OSP Malinówka działa w systemie S2, czyli interweniuje głównie przy pożarach i zdarzeniach losowych. Obecnie funkcję Prezesa pełni Wiesław Szuba, a Naczelnika - Krzysztof Szuba. – Osiemdziesiąt lat temu nasi założyciele zaczynali praktycznie od zera. Nie było ani finansów ani sprzętu. Jednak stopniowo i z upływem czasu nasza jednostka zyskała potrzebny sprzęt, wyposażenie oraz bazę. Ogromnie się cieszę, że jednostka się rozwija, funkcjonują MDP, że dobrze układa się współpraca ze społeczeństwem i jednostkami działającymi w Malinówce, to dobrze wróży na przyszłość – podsumował Wiesław Szuba.

Z okolicznościowym programem artystycznym wystąpiła młodzież z miejscowego Zespołu Szkół oraz panie ze Stowarzyszenia „Lepsze jutro”. Koncert zagrała także Orkiestra Dęta „Hejnał” z Haczowa pod batutą Szymona Kielara.