DSC 0237Prawo jest fundamentem naszego społeczeństwa, przenika każdą sferę życia – codzienne sprawy, pracę, edukację. Im wcześniej zaczniemy je rozumieć, tym lepiej dla nas. Wszak nikt nie wie co przyniesie los, a jak wiadomo, „nieznajomość prawa szkodzi". Z takim właśnie podejściem przystąpili do zmagań uczestnicy konkursu wiedzy prawnej, który odbył się 29 maja. Największą wiedzą w tej newralgicznej dziedzinie wykazała się Wiktoria Szarek, reprezentantka I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie. Żadne kruczki prawne nie były też straszne dla laureatów kolejnych miejsc: Marleny Pietryki z I LO oraz Kamila Barbary z ZSE w Brzozowie.

Znajomość przepisów prawnych, umiejętność ich interpretacji i stosowania w praktyce to umiejętności niezwykle cenne, które mogą pomóc w wielu aspektach życia zawodowego i osobistego. - Edukacja prawna po prostu ułatwia nam funkcjonowanie we współczesnym świecie, dając jednocześnie możliwość skutecznej obrony swych racji. Młodym ludziom wiedza ta najczęściej przydaje się w sytuacjach związanych z prawem konsumenckim, w kwestii reklamacji oraz w kontekście działań podejmowanych w Internecie – podkreślała zwycięzczyni konkursu Wiktoria Szarek. – Prawo reguluje jednak wiele innych aspektów życia codziennego, od relacji rodzinnych po kwestie związane z pracą zawodową. Znajomość przepisów może pomóc nam unikać sytuacji konfliktowych będąc już pracownikiem, ale też znać swe obowiązki będąc uczniem. Taka wiedza chroni nas też przed nadużyciami ze strony innych osób czy instytucji. Dzięki temu możemy skutecznie ochronić się przed oszustwem czy wyłudzeniem – uzupełnia Wiktoria, na co dzień uczennica III klasy I LO w Brzozowie. – Przygotowania do konkursu były czasochłonne, pomimo tego, że część zagadnień poruszaliśmy na lekcjach WOSu. Myślę jednak, że był to dobrze wykorzystany czas, a zajęte miejsce rekompensuje mój wysiłek – dodaje z uśmiechem laureatka.

Konkurs poprzedzony był warsztatami z młodzieżą, którym towarzyszyła żywa dyskusja opatrzona autentycznymi przykładami z kancelarii prawnej. – Podczas warsztatów staramy się przekazać wiedzę czysto praktyczną z zakresu odpowiedzialności prawnej, odpowiedzialności karnej. Nasze działania wpisują się w nurt kształtowania świadomości prawnej wśród młodzieży. Wiedza ta jest bowiem niezbędna w każdej dziedzinie życia. Ci młodzi ludzie za chwilę wkroczą w wiek pełnoletności. Już dzisiaj część z nich ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny z punktu widzenia przepisów prawa karnego. Ważne jest, aby kształtować szacunek do prawa, kształtować postawy obywatelskie od najmłodszych lat  – akcentował organizator konkursu Karol Grześkiewicz - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” w Rzeszowie.

A podkreślić trzeba, że młodzież brzozowskich szkół ponadpodstawowych potrafi angażować się w ważne kwestie społeczne i jest gotowa podejmować wyzwania. Najlepszym tego dowodem są rewelacyjne wyniki laureatów w konkursie.  – Widać, że uczniowie świetnie się przygotowali. Wyniki jasno pokazują, że część z was, może wiązać swą przyszłość z prawem. Ja sam widzę w Was potencjał. W swych działaniach szukamy prawniczych talentów, przyszłych prawników. Jeżeli więc ktoś przekracza liczbę punktów 45 to już wiemy, że możemy mieć do czynienia z przyszłym prawnikiem. Natomiast dzisiejsza laureatka uzyskała tych punktów 48 (na 50 możliwych). To jest naprawdę rewelacyjny wynik na tle innych powiatów – reasumował Karol Grześkiewicz.

DSC 0228