brzozowski konwent 2

Konwent to spotkanie konsultacyjne władz samorządowych, na którym omawiane są strategiczne i bieżące sprawy gmin z danego powiatu. W środę, 5 czerwca w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbył się pierwszy w tej kadencji Konwent Samorządowy, zwołany przez Starostę Brzozowskiego Jacka Adamskiego.

Tematem posiedzenia było ustalenie zasad współpracy powiatu z gminami oraz omówienie najistotniejszych problemów i wyznaczenie priorytetów w przyszłych działaniach. - Mamy wiele wspólnych tematów, które wymagają wzajemnego wsparcia i patrzenia na nasz powiat jako na całość. Chciałbym, abyśmy na naszych konwentach razem ustalali strategię współpracy, rozwoju, omawiali potrzeby naszych mieszkańców i rozwiązywali pojawiające się problemy – podkreślił Starosta Jacek Adamski.

brzozowski konwent 1

Podczas konwentu samorządowcy na czas trwającej kadencji wybrali jednomyślnie na Przewodniczącego Brzozowskiego Konwentu Samorządowego Starostę Jacka Adamskiego. Obecny na spotkaniu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Józef Kołodziej przedstawił uczestnikom posiedzenia aktualną sytuację na rynku pracy w powiecie brzozowskim oraz przybliżył formy aktywizacji osób bezrobotnych w bieżącym roku.

W spotkaniu wzięli udział wszyscy włodarze z powiatu brzozowskiego: Szymon Stapiński – Burmistrz Brzozowa, Marcin Tarabuła – Wójt Gminy Domaradz, Bożena Chorążak – Wójt Gminy Dydnia, Stanisław Jakiel – Wójt Gminy Haczów, Urszula Brzuszek – Wójt Gminy Jasienica Rosielna, Stanisław Żelaznowski – Wójt Gminy Nozdrzec. Powiat Brzozowski reprezentowali Wicestarosta Adam Jajko i Sekretarz Ewa Tabisz.

brzozowski konwent 3