wizyta z Mołdawii 3

wizyta z Mołdawii 1Starosta Brzozowski Jacek Adamski przyjął delegację mołdawskich samorządowców z liczącego 11 tysięcy mieszkańców miasta Călărași. Do spotkania doszło 3 czerwca br., a delegację naszych gości reprezentowali: Burmistrz Victor Ambroci będący jednocześnie Przewodniczącym Rządowej Agencji Rozwoju Regionalnego „Centrum”, Wiceprzewodniczący Rady Rejonu Călărași Ion Revenco, Szef Wydziału Architektury i Urbanistyki Miasta Călărași oraz Skarbnik. Ze strony Powiatu Brzozowskiego, oprócz Starosty Jacka Adamskiego, w rozmowach uczestniczył Radny Rady Powiatu w Brzozowie Tomasz Bartnicki.

Samorządowcy omówili możliwości współpracy Powiatu Brzozowskiego z Miastem oraz Rejonem Călărași w zakresie realizacji wspólnych projektów, finansowanych głównie ze środków Unii Europejskiej. Dla partnerów z Mołdawii najbardziej interesujące byłyby projekty dotyczące bezpieczeństwa, m.in. funkcjonowania straży pożarnej na wzór naszych OSP. W Mołdawii takie organizacje są zupełnie nieznane.

Uczestnicy spotkania dyskutowali także o przygotowaniu samorządów do skutecznego aplikowania o dotacje z Funduszy Strukturalnych UE oraz o wymianie kulturalnej. W grudniu 2023 r. UE rozpoczęła z Mołdawią negocjacje akcesyjne.

Obie strony spotkania uznały, że nawiązanie wspólnej współpracy byłoby sprzyjające i korzystne dla obydwu samorządów.