II Sesja Rady Powiatu

Marek Wacek i Jakub Prugar wybrani zostali Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu w Brzozowie. To jedna z najważniejszych uchwał podjętych podczas II sesji Rady Powiatu w Brzozowie, która odbyła się 20 maja. Radni obradowali tego dnia w pełnym składzie.

Do kluczowych punktów sesji, którą tradycyjnie już prowadził Przewodniczący Henryk Kozik, należało również określenie zakresu działania oraz składu osobowego Komisji Rady Powiatu. Podczas obrad ustalono, iż w Komisji Rewizyjnej pracować będzie: Mieczysław Barć (przewodniczący), Stanisław Chrobak (wiceprzewodniczący) oraz Jerzy Kuczma (członek). W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie wybrani zostali: Tomasz Bartnicki (przewodniczący), Dorota Bluj (wiceprzewodniczący), Janusz Data (członek). W poczet Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego weszli: Alina Malinowska (przewodnicząca), Janusz Data (wiceprzewodniczący), Jacek Adamski, Adam Jajko, Ryszard Wesołowski, Wiesław Marchel, Józef Rzepka, Adam Stec, Mieczysław Barć, Marek Chęć, Grzegorz Florek, Henryk Kozik, Marek Wacek i Jakub Prugar (członkowie). W Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych pracować będzie Jerzy Kuczma (przewodniczący), Adam Stec (wiceprzewodniczący), Henryk Kozik, Ryszard Wesołowski, Nina Ścibor i Grzegorz Florek (członkowie). Skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przedstawia się następująco: Dorota Bluj (przewodnicząca), Nina Ścibor (wiceprzewodnicząca), Jacek Adamski, Adam Jajko, Tomasz Bartnicki, Stanisław Chrobak, Alina Malinowska, Marek Chęć, Jakub Prugar, Marek Wacek (członkowie).

W trakcie sesji dwóch radnych: Wicestarosta Adam Jajko oraz Przewodniczący Rady Henryk Kozik delegowani zostali do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, którą tworzy się w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami. Z kolei Starosta Jacek Adamski oraz Tomasz Bartnicki będą reprezentować nasz powiat w Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego”.

Wybrany został również opiekun Młodzieżowej Rady Powiatu Brzozowskiego. Na wniosek młodzieży została nim Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, która przedstawiła pierwsze wypracowane przez młodych radnych stanowiska i propozycje. Można powiedzieć, że rola opiekuna jest wieloaspektowa -  pełni on funkcję mentora, przewodnika i wsparcia dla członków rady, pomagając im rozwijać umiejętności przywódcze oraz organizacyjne.

Początek nowej kadencji Rady Powiatu był też okazją, aby ustalić wynagrodzenie Starosty Brzozowskiego oraz wysokość diet przyznawanych dla radnych.