1920x810

W ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” , Powiat Brzozowski otrzymał dotację na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w wysokości 39 000 zł.

Wsparcie finansowe otrzymały:
1. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie w wysokości 12 000 zł,
2. I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie w wysokości 12 000 zł
3. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie w wysokości 12 000 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie
w wysokości 3 000 zł.

Łączna wartość zadania wynosi 48 750 zł z czego 9 750 zł stanowi finansowy wkład własny organu prowadzącego.