1 2W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie powstała, kolejna już w tej placówce, Sala Doświadczania Świata. W nowej, tzw. „Białej Sali”, w komfortowych warunkach, podopieczni Ośrodka będą mogli korzystać z zajęć terapii polisensorycznej obejmującej stymulację wielozmysłową, ale przede wszystkim, będą mogli odpocząć i poddać się relaksacji i wyciszeniu. Sala urządzona została zgodnie z zasadami terapii Snoezelen. Biały kolor całego wnętrza sprzyja odpoczynkowi, relaksacji ale także koncentracji. Ograniczone do minimum bodźce wzrokowe, służą wyciszeniu i odprężeniu. Białe płaszczyzny stanowią doskonałe tło do projekcji delikatnego, kolorowego światła wysyłanego przez świetlne tuby czy projektory. W Sali znajduje się zestaw białych puf wypoczynkowych, które tworzą platformę dostosowaną do różnego rodzaju spokojnych, wyciszających zajęć oraz odpoczynku.

Biała Sala wyposażona została w szereg nowoczesnych interaktywnych urządzeń i profesjonalnych sprzętów, które zostaną wykorzystane w procesie terapii i edukacji uczniów.

W pomieszczeniu znajduje się między innymi kolumna świetlno-dźwiękowa. Urządzenie oddziałuje stymulująco na poszczególne zmysły, ale także, to doskonała pomoc w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju mowy. Efekty świetlno-dźwiękowe prowokują i pobudzają do wydawania dźwięków poprzez dostrzeżenie zależności pomiędzy głosem a wrażeniami wzrokowymi. Dodatkowo kolumna wyposażona jest w dwa mikrofony i może służyć jako zestaw do karaoke i odtwarzania muzyki.

Wiele zaawansowanych funkcji posiada również świetlna kolumna bulgocząca. Urządzanie to aktywizuje,  pobudza koncentrację i uwagę, stymuluje percepcję wzrokową, rozwija patrzenie kierunkowe oraz wspomaga funkcje poznawcze. Jednocześnie, jednostajność dźwięku kolumny, uspokaja, wycisza napięcia emocjonalne, relaksuje.

112

Sala wyposażona jest w Magiczny Dywan - interaktywne urządzenie wykorzystujące nowoczesną technologię do stymulacji wielozmysłowej i wspomagania rozwoju dziecka. Podczas interakcji z Magicznym Dywanem dochodzi do pobudzania i rozwijania funkcji poznawczych, myślenia logicznego, przyczynowo-skutkowego i abstrakcyjnego. Rozwija się orientacja przestrzenna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, a także zręczność, szybkość i spostrzegawczość. Uczy planowania motorycznego, schematu ciała, orientacji kierunkowej i przestrzennej, lateralizacji, naprzemienności ruchowej. Magiczny Dywan wyposażony jest również w pakiety gier i animacji rozwijających wyobraźnię i wprowadzających w stan odprężenia i wyciszenia.

Biała Sala Doświadczania Świata to szczególne miejsce. Profesjonalnie zaaranżowana i nowocześnie wyposażona stwarza warunki do wielokierunkowego doświadczania i rozwoju dziecka. To miejsce służące doświadczaniu i poznawaniu świata i samego siebie. To przestrzeń pozwalająca na rozwój i wzrastanie ale także na odpoczynek w warunkach wyciszenia i odprężenia, w poczuciu bezpieczeństwa i harmonii.   

Dorota Surmacz