IMG 20240416 WA0015

W kwietniu odbyła się kolejna mobilność w ramach programu Erasmus+ realizowanego przez uczniów i nauczycieli w I Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie. Polonistki: Marzena Chudzikiewicz, Anna Futyma i Małgorzata Kuliga powróciły z Malty. Oto ich wrażenia:

„Tydzień szkolenia na Malcie był niezwykłym czasem i doświadczeniem z wielu powodów. Miałyśmy możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych w międzynarodowych grupach o dużej różnorodności ze względu na wiek i wykonywany zawód. Wśród nas byli reprezentanci Chin, Japonii, Litwy, Niemiec, Francji, Włoch, Kolumbii czy Szkocji- zarówno nauczyciele, jak i studenci, pracownicy administracji czy zawodów z gałęzi medycznej. Miałyśmy więc okazję do poznawania ich kultur, tradycji i obyczajów.

Podczas szkolenia, a także luźnych rozmów, znikała zupełnie bariera językowa. Nabywane umiejętności z tej dziedziny były również nie do przecenienia w sytuacjach codziennych- podczas zakupów, na lotnisku, w restauracji, hotelu czy w czasie zwiedzania Malty. Ten ostatni punkt był kolejną wartością dodaną naszego wyjazdu- każdego dnia, popołudniami odwiedzałyśmy kolejne miejsca na wyspie, zachwycając się ich niezwykłą architekturą i zabytkami oraz cudownymi widokami i roślinnością. Zwiedziłyśmy zatem takie miasta jak: Sliema, Mndina, Birgu, czy Rabat.

IMG 20240418 WA0002

Maltę opuszczałyśmy w przekonaniu, że był to dobry, intensywny i bardzo rozwojowy czas. Jeżeli tylko będziemy mieć taką możliwość, na pewno znów weźmiemy udział w kolejnym szkoleniu dedykowanym dla kadr w ramach programu Erasmus+”.

Opisane tu mobilności to już ostatnie wyjazd naszych nauczycieli na szkolenia językowe w ramach aktualnie realizowanej umowy z Narodową Agencją programu Erasmus+. To jednak nie jest koniec naszej międzynarodowej przygody. Przypomnijmy bowiem, że I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie, jako jednostka akredytowana programu Erasmus+, ma zapewnione finansowanie działań międzynarodowych do końca roku 2027! Środki na te działania otrzymywać będziemy co roku, jeśli tylko złożymy stosowny wniosek budżetowy, co oczywiście już uczyniliśmy na kolejny rok szkolny.

Monika Szczepek

Wyjazd sfinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.