DSC 8487

Strategia Rozwoju Powiatu jest podstawowym dokumentem długofalowej polityki lokalnej, a jej opracowanie ma znaczenie dla stworzenia dobrej platformy współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów: samorządu, administracji rządowej, instytucji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, a przede wszystkim mieszkańców.

9 maja w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie odbyły się warsztaty diagnostyczne, podczas których uczestnicy pracowali nad Strategią Ponadlokalną Związku Powiatowo-Gminnego „Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego” i Strategią Rozwoju Powiatu Brzozowskiego do roku 2030.

DSC 8583

Powstająca obecnie Strategia Rozwoju Powiatu Brzozowskiego będzie dokumentem, w którym zostanie opisana obecna sytuacja społeczno-gospodarcza powiatu, określone zostaną możliwe kierunki, szanse i zagrożenia oraz niezbędne działania w celu uzyskania poprawy sytuacji na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu.

W spotkaniu konsultacyjnym wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele gmin, instytucji i organizacji pozarządowych z terenu powiatu brzozowskiego. Warsztaty prowadzili Jakub Jaźwiec, Piotr Górka i Kamil Niklewicz z Fundacji Miasto w współpracy z firmą Open The Box.