zdzislawszmydW związku z końcem kadencji samorządowej 2018-2024 i zakończeniem sprawowania funkcji Starosty Brzozowskiego proszę o przyjęcie serdecznych podziękowań za dotychczasową współpracę.Słowa wdzięczności kieruję pod adresem Członków Zarządu Powiatu w Brzozowie, Radnych Rady Powiatu w Brzozowie, a także Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, szkół i placówek oświatowych, służb, straży i inspekcji oraz wszystkich Pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

Efektem sprawnej i owocnej współpracy z Państwem były cenne inicjatywy i przedsięwzięcia, które bezsprzecznie przyczyniły się do wielopłaszczyznowego rozwoju naszej Małej Ojczyzny.
W trakcie całej kadencji zostały przebudowane lub wyremontowane na terenie powiatu drogi o łącznej długości ponad 50 km. Na realizację tego celu ze źródeł zewnętrznych udało się pozyskać aż 30 mln zł. Wraz z gminami wchodzącymi w skład powiatu wybudowaliśmy ponad 19,8 km chodników przy drogach powiatowych za ponad 31 mln zł. Największą rozpoczętą już inwestycją, której ogólny koszt przekracza 47 mln zł, jest budowa mostu na rzece San. Dużą dbałością w ostatnich latach otoczyliśmy szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez powiat. Właściwie w każdej z nich przeprowadzono gruntowne remonty, doposażono i stworzono zadowalające warunki do pracy dydaktycznej oraz wychowania fizycznego. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o budowie nowych warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych, których koszt to ponad 2, 5 mln zł, przebudowie starych warsztatów z przeznaczeniem na potrzeby klasopracowni dla Zespołu Szkół Ekonomicznych za 3,7 mln zł, także o przebudowie boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym, remoncie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych, czy zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

O tym jak bogata w działanie była miniona kadencja pokazuje podsumowanie budżetu, z którego wynika że w 2019 r. wydatki w powiecie zamykały się kwotą ok. 61 mln zł, w tym wydatki majątkowe ok. 1 mln zł, a na koniec kadencji w 2024 r. wydatki ogółem to 172 mln zł, w tym majątkowe – 73 mln zł.

Z przekonaniem podkreślam, że minione lata dla powiatu brzozowskiego był to dobry czas, w pełni wykorzystany. Wspólnie pokonaliśmy wiele trudności, ale zawsze byliśmy w stanie znaleźć najlepsze rozwiązania i dzięki temu osiągaliśmy zamierzone cele. Było to możliwe również dzięki dobrym relacjom z władzami na szczeblu wojewódzkim i centralnym.
Jeszcze raz chcę wyrazić swoją wdzięczność i podziękować za współpracę, życząc kolejnych lat obfitujących w wiele owocnych inicjatyw zapewniających rozwój naszego regionu.


Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd