hludno


Niebawem rozpoczną się prace przy przebudowie drogi powiatowej Izdebki – Hłudno wraz z odbudową mostu i budową chodnika dla pieszych w miejscowości Hłudno. Całość inwestycji kosztować będzie prawie 4 miliony złotych, zaś na realizację przedsięwzięcia pozyskano środki z rządowego programu „Polski Ład”.

Przebudowywany odcinek drogi w Hłudnie liczył będzie łącznie kilometr długości. Natomiast długość wybudowanego chodnika wyniesie ponad 600 metrów. Rządowa dotacja to kwota ponad 3,5 miliona złotych, zaś z budżetu powiatu wydatkowane na ten cel zostanie przeszło 400 tysięcy złotych. Wszystkie prace, zgodnie z planem, powinny zakończyć się do końca października bieżącego roku.