59

W dniach 18 – 22 marca 2024r., czworo nauczycieli I LO Brzozów: Joanna Chęć, Jolanta Gliściak, Marzena Komska – Ciesielska oraz Małgorzata Jarema, uczestniczyły w 30-godzinnym kursie języka angielskiego w szkole Easy School of Languages w Valletcie. Szkolenie nauczycieli odbyło się w ramach realizowanego w szkole programu Erasmus+.

Jak swój pobyt na Malcie wspominają sami nauczyciele?    

„Naszą przygodę z Maltą i  językiem angielskim rozpoczęłyśmy od zorganizowanej przez szkołę językową Easy School wycieczki na wyspę Gozo. Naszym przewodnikiem była Maltanka, która posługując się językiem angielskim wdrożyła nas nie tylko w rozumienie języka, lecz również w ciekawe aspekty z historii i kultury tego malowniczego kraju. Pokazała nam najważniejsze miejsca na bliźniaczej wyspie Malty, ale przede wszystkim przepiękne krajobrazy, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci. W wycieczce towarzyszyła nam grupa osób różnych narodowości, które spotkałyśmy w naszej szkole już następnego dnia.

Od poniedziałku do piątku uczestniczyłyśmy w kursie języka angielskiego w międzynarodowych grupach prowadzonych przez nauczycieli z różnych stron świata. W trakcie zajęć rozwijałyśmy wszystkie sprawności językowe oraz wzbogacałyśmy zasób naszego słownictwa. Poznałyśmy także wiele nowych reguł gramatycznych, zasady fonetyczne, prawidłowe akcentowanie oraz podobieństwa i różnice w wymowie w językach ojczystych uczestników kursu. Teksty wykorzystywane podczas nauki dotyczyły świąt oraz aktualnych wydarzeń kulturalnych na Malcie. Podczas konwersacji miałyśmy okazję poznać osoby z innych krajów, ich kulturę i obyczaje.

5

Po zajęciach kontynuowałyśmy odkrywanie uroków Malty,  delektowałyśmy się wyszukanymi smakami lokalnych potraw tej śródziemnomorskiej wyspy i podziwiałyśmy urokliwe zakątki z charakterystyczną architekturą przesiąkniętą wpływami różnych kultur. Konwersacje w Easy School ośmieliły nas do wykorzystywania nabytych umiejętności językowych w sytuacjach życia codziennego, których było sporo, bowiem Malta jest krajem, w którym 88% ludności posługuje się językiem angielskim, który jest tam językiem urzędowym i administracyjnym, obok powszechnie używanego przez miejscową ludność języka maltańskiego. Język angielski ma swoje korzenie w historii kolonialnej kraju. Malta była bowiem pod rządami Wielkiej Brytanii przez okres 164 lat – w 1964r. uzyskała niepodległość i opuściła Wspólnotę Narodów. Język angielski jednak do dnia dzisiejszego jest szeroko używany na Malcie oraz ma duże znaczenie w wielu dziedzinach życia.  

Na zakończenie kursu otrzymałyśmy certyfikaty potwierdzający nasz udział oraz osiągnięty poziom językowy. Nasz pobyt na Malcie na pewno zaprocentuje w kolejnych etapach programu Erasmus+ realizowanych w naszej szkole. Nawiązałyśmy  bowiem kontakty międzynarodowe z nauczycielami z innych krajów, które chciałybyśmy wykorzystać w kolejnych projektach i stałyśmy się bardziej otwarte na nowe inicjatywy i działania, które możemy podejmować z młodzieżą. Co więcej, nabyłyśmy więcej pewności siebie i otwartości na kontakty w języku angielskim, co ułatwi nasze zaangażowanie w działania projektowe w ramach posiadanej przez szkołę akredytacji.”

Opisana mobilność to już kolejny wyjazd naszych nauczycieli na szkolenie językowe w ramach posiadanej przez szkołę akredytacji w programie Erasmus+. W kwietniu odbędzie się mobilność trzeciej, ostatniej już w tym roku szkolnym grupy nauczycieli. Udział w zagranicznych szkoleniach językowych przynosi nie tylko korzyści w postaci podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, ale także poszerza kompetencje kulturowe i społeczne uczestników i umożliwia im poznawanie nowych i innowacyjnych metod nauczania i uczenia się, które są następnie przez nich wykorzystywane w codziennej pracy z młodzieżą.

Mobilność sfinansowana ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności. 

Monika Szczepek