policjanowykomendant 1

25 marca 2024 r. odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie. Został nim inspektor Mirosław Wośko, któremu rozkaz o powołaniu uroczyście wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie inspektor Jarosław Tokarczyk.

W uroczystej zbiórce wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Jarosław Tokarczyk, Zastępca Burmistrza Brzozowa Mariusz Bieńczak pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek, Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie starszy brygadier Krzysztof Folta, Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzozów Paweł Biernacki. Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Policjantów w Brzozowie reprezentował przewodniczący zarządu asp. szt. Maciej Biega. Swój udział w uroczystości zaznaczyła również kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.

Podczas uroczystości został odczytany rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Jarosława Tokarczyka o zwolnieniu z powierzenia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie mł. insp. Marka Śliwińskiego. W kolejnej części uroczystości insp. Jarosław Tokarczyk wręczył rozkaz personalny insp. Mirosławowi Wośko o powierzeniu pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie.

policjanowykomendant 2Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie w swoim przemówieniu podkreślił „…Pan komendant Wośko prawie 30 lat pełni służbę w Policji, więc to doświadczenie przełożył w każdej jednostce w której służył, na poszczególnych awansach i na pewno to doświadczenie przełoży w kolejnej jednostce. Zadania swoje wykonywał bardzo dobrze. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to jest jedno z podstawowych zadań ustawowych Policji. Bezpieczeństwo to jest wartość, którą każdy mieszkaniec, turysta, chciałby odczuwać, jakby to powiedzieć do siebie. My dużo mówimy o bezpieczeństwie, ale ważne jest to, co mówią mieszkańcy. Jakie jest ich zdanie. Jak oni oceniają podkarpacką policję, w tym przypadku policje komendy brzozowskiej, ale prawda jest taka, że każda z komend powiatowych, miejskich, garnizonu podkarpackiego wnosi swój wkład w to, jak społeczeństwo całego naszego województwa ocenia policję podkarpacką. ... Ja Panu Komendantowi gratuluję, dziękuję za służbę na poprzednim stanowisku. Życzę przede wszystkim wytrwałości powodzenia, dobrej współpracy i tak jak zawsze wspominam, szczęścia które jest potrzebne i zdrowia, które jest niezbędne. Myślę, że trafił Pan Komendant do bardzo dobrej jednostki, gdzie współpraca z samorządami będzie się układała także bardzo dobrze. Więc nic tylko życzyć jeszcze raz powodzenia…”

Na zakończenie głos zabrał nowo powołany p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie insp. Mirosław Wośko, który podkreślił „...Dziękuję Panie Komendancie za umożliwienie mi rozwijania swoich umiejętności i możliwości w nowej jednostce. Poznaniu nowych osób i postawionych nowych zdań. Lubię wyzwania, przyjmuję te wyzwania, i tak jak Pan Komendant powiedział, jest to dobra jednostka, jest tutaj bezpiecznie, ale mam taką nadzieję, że zawsze może być lepiej. Moi poprzednicy na pewno zrobili wszystko co mogli, ja się postaram i obiecuję, że będę się starał to bezpieczeństwo podnosić, a przynajmniej utrzymać na tym poziomie, które jest do tej pory… ”

Insp. Mirosław Wośko jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest to funkcjonariusz z ponad 28-letnim stażem służby w Policji. Rozpoczął ją 20 listopada 1995 roku na stanowisku aplikanta Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. W latach 1995 - 2005 pełnił służbę na kolejnych stanowiskach wykonawczych w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie, a następnie w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie. W lipcu 2005 roku został mianowany na Zastępcę Naczelnika Sekcji Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Przygotowanie zawodowe i wysoko oceniane umiejętności umożliwiły, w maju 2007 roku, obecnemu inspektorowi Mirosławowi Wośko awans na stanowisko Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Wzorowa, profesjonalna służba, posiadane kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu komórkami Policji spowodowały, że w marcu 2016 roku, obecnemu inspektorowi Mirosławowi Wośko powierzono pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, które następnie objął w czerwcu 2016 roku. W lutym 2019 roku Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie powołał obecnego inspektora Mirosława Wośko na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzyżowie.

Inspektor Mirosław Wośko w czasie swojej służby został uhonorowany, między innymi: Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla obronności kraju” oraz Brązową i Srebrną Odznaką  „Zasłużony Policjant”.

asp. Tomasz Hałka

policjanowykomendant 3