LO 5

Społeczność szkół ponadpodstawowych wybrała piętnastu Radnych, którzy reprezentować będą swych rówieśników w Młodzieżowej Radzie Powiatu Brzozowskiego. Radni, po pięciu z każdej szkoły ponadpodstawowej, będą mogli opiniować i inicjować projekty społeczne oraz kształtować politykę młodzieżową, współpracując przy tym z władzami samorządowymi i przedstawicielami szkół. Jednym słowem będą głosem ludzi młodych w naszym powiecie.

ZSE

Reprezentanci wybrani zostali drogą tajnego głosowania, przeprowadzonego pod nadzorem szkolnych komisji wyborczych 23 lutego br. - Wybory były doskonałą okazją dla młodych ludzi do nauki demokracji oraz kształtowania postaw odpowiedzialności społecznej. Dają one możliwość wyrażenia swoich opinii i wpływu na decyzje dotyczące ich własnego środowiska. Wyniki wyborów pokazały również zaangażowanie młodzieży w sprawy społeczne oraz jej gotowość do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym – podkreślają przedstawiciele I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie. Jak widać młodzież naszych szkół chce działać, a nowo utworzona Rada będzie ku temu doskonałym rozwiązaniem. Pierwsza kadencja rozpocznie się z dniem zebrania się Młodzieżowej Rady na inauguracyjnej sesji i trwać będzie dwa lata.

ZSB 3Radni będą mogli poruszać sprawy i interesy ważne dla młodej społeczności, a dzięki bezpośredniemu kontaktowi z samorządem terytorialnym, ich opinie i potrzeby będą słyszalne na poziomie powiatu. Poznają też bliżej zasady działania lokalnego samorządu, co będzie poniekąd szansą na kształtowanie przyszłych liderów społecznych. Wszak to właśnie oni będą kiedyś o wielu rzeczach decydować i tworzyć nasz świat.

Mandaty członków Młodzieżowej Rady Powiatu Brzozowskiego I kadencji uzyskali: Andrzej Antczak (I LO), Maja Birecka (ZSE), Emilia Chęć (I LO), Oskar Cudo (ZSB), Mateusz Jarosz (ZSE), Martyna Piotrowska (I LO), Manuela Rogoz (ZSE), Mateusz Rychlicki (ZSB), Anna Rzepka (I LO), Patryk Sabat (ZSB), Wiktoria Skiba (ZSB), Krystian Szmyd (ZSE), Jakub Tomkiewicz (ZSE), Karol Wilusz (ZSB) oraz Kamila Wolanin (I LO).