DSC 4123

Władze samorządowe, służby mundurowe, policjanci i pracownicy brzozowskiej komendy pożegnali 26 lutego br. Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie insp. Mariusza Skibę, który odszedł na emeryturę. Były komendant nadal będzie zajmował się sprawami bezpieczeństwa oraz policyjnej służby, jednak od tej pory jako nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podczas uroczystej zbiórki szef brzozowskich policjantów złożył meldunek o zdaniu swojego stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Piotrowi Zalewskiemu, który w swoim wystąpieniu podziękował insp. Mariuszowi Skibie za zaangażowanie w pełnionej przez niego służbie. Powierzył on także obowiązki komendanta powiatowego dotychczasowemu I Zastępcy mł. insp. Markowi Śliwińskiemu.

DSC 3668

Inspektor Mariusz Skiba w swoim przemówieniu oświadczył, że jako policjant czuje się spełniony. - Miałem możliwość poznania policyjnej służby w wyjątkowo szerokim zakresie. Wykonywałem zadania na różnych stanowiskach w służbie prewencji,  kryminalnej i wspomagającej. Pracowałem w dwóch komendach powiatowych, w komendzie wojewódzkiej, a uczestniczyłem również w pracach zespołów na poziomie centralnym. W imieniu Policji współdziałałem z wieloma podmiotami angażującymi się w sprawy bezpieczeństwa, m.in. z samorządami i organizacjami pozarządowymi, dziennikarzami i naukowcami piszącymi o Policji. Przeszedłem drogę od posterunkowego do komendanta. Co ważne, miałem szczęście pracować z koleżankami i kolegami, którzy chętnie mnie wspierali, przy których zdobywałem doświadczenie. Miałem wreszcie  dobrych przełożonych, którzy dawali szansę rozwoju. Uznałem, że skoro osiągnąłem pełną wysługę emerytalną, nadszedł czas, aby skupić się na działalności naukowej oraz społecznej w swoim mieście. Wszystkim, którzy wspierali mnie w służbie w Policji, serdecznie dziękuję - powiedział insp. Mariusz Skiba.

DSC 3864

Komendanta pożegnali również Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd i Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik, przekazując podinsp. Mariuszowi Skibie upominek oraz list gratulacyjny. Samorządowcy podziękowali komendantowi za owocną i profesjonalną współpracę, której nadrzędnym celem zawsze było bezpieczeństwo obywateli. Życzyli dużo zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności. - Pańska rzetelna służba, zdolności organizacyjne i predyspozycje dowódcze, które przekładały się na codzienną, odpowiedzialną pracę brzozowskich policjantów, utwierdzają mnie w przekonaniu, że okazał się Pan zwierzchnikiem nader kompetentnym. Funkcja Komendanta wymaga bowiem nie tylko siły charakteru, ale też pasji i oddania. Wierzę, że pełnienie tak zaszczytnego obowiązku jest powodem do dumy i źródłem zasłużonej satysfakcji – podkreślił Starosta Brzozowski.

Podziękowania i gratulacje odchodzącemu komendantowi przekazali także: Burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie st. bryg. Krzysztof Folta, Zastępca Burmistrza i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Brzozowie Mariusz Bieńczak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzozów Paweł Biernacki, Prokurator Rejonowy w Brzozowie Zbigniew Piskozub oraz policjanci i pracownicy brzozowskiej komendy.

 

insp. dr Mariusz Skiba do Policji wstąpił w 1996 r., po ukończeniu studiów na kierunku historii w Rzeszowie. Jak wszyscy oficerowie, jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę rozpoczynał w Jaśle w kompanii patrolowo-interwencyjnej, następnie w pionie przestępczości gospodarczej i na stanowisku oficera prasowego. W 2006 r., awansował do komendy wojewódzkiej w Rzeszowie, gdzie był rzecznikiem prasowym komendantów wojewódzkich, pełnomocnikiem ds. ochrony praw człowieka oraz Naczelnikiem Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie. W Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie pracował już wcześniej, w latach 2015-2016 pełniąc funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego. W ubiegłym roku wrócił do Brzozowa i z dniem 11 lutego 2023 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji.

W związku ze służbą w Policji był odznaczany m.in.: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką Zasłużony Policjant, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Policji. Za działalność społeczną w zakresie upamiętnień policyjnych oraz publicystyki historycznej, w 2022 r. otrzymał nagrodę honorową IPN „Świadek Historii” przyznawaną osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego. Posiada tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Był jednym ze współzałożycieli Regionu Jasielskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA (2005). W związku z działalnością na rzecz sportu odznaczony srebrną odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej.