Jak przebiega kwalifikacja wojskowaPaweł Florek

Kwalifikacja wojskowa ma przede wszystkim za zadanie przeprowadzenie badania lekarskiego i psychologicznego osób wezwanych do kwalifikacji wojskowych oraz nadanie kategorii zdolności do służby wojskowej. Kwalifikacja kończy się nadaniem stopnia szeregowego i przeniesieniem do pasywnej rezerwy.

Kto podlega obowiązkowej kwalifikacji wojskowej

W tym roku w skali kraju będzie podlegało ponad 200 tys. osób, u nas w województwie podkarpackim będzie to około 15 tys. Na terenie województwa będą działać 22 powiatowe komisje lekarskie. Rocznikiem podstawowym wezwanym do kwalifikacji wojskowej są mężczyźni urodzeni w 2005 roku oraz mężczyźni urodzeni 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jak przebiega proces na kwalifikacji wojskowej

Kwalifikacja wojskowa skłąda się z kilku etapów – czynności, które każdy wezwany musi przejść. Przede wszystkim jest to sprawdzenie tożsamości, badanie psychologiczne i lekarskie, po którym otrzymujemy kategorie zdolności do służby wojskowej. Jest to również wprowadzenie danych osobowych do ewidencji wojskowej. Na koniec osoba wezwana otrzymuje zaświadczenie o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej oraz orzeczenie o zdolności do służby wojskowej. Chciałbym zaznaczyć, że osoba, która otrzyma kategorię A - zdolny do służby wojskowej, w ciągu trzech lat od otrzymania takiego orzeczenia nie podlega badaniu lekarskiemu i psychologicznemu. W związku z powyższym może być powołana do służby wojskowej na podstawie badań z kwalifikacji wojskowej.

Czy kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa dla osób określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023 r. Są to mężczyźni urodzeni w 2005 roku oraz starsi urodzeni 2000-2004 roku, również kobiety, które z punktu widzenia wojskowego mają przydatne zawody do pełnienia służby wojskowej są to: lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, a także psycholodzy, którzy również mogą zostać wezwani.

Co grozi osobom, które nie stawią się na kwalifikację

W przypadku nie stawienia się do kwalifikacji grozi grzywna nałożona przez prezydenta, wójta, burmistrza miasta. Taką osobę może spotkać przykra konsekwencja w postaci doprowadzenia przez policję na Powiatową Komisję.

Czy są zwolnienia od  kwalifikacji wojskowej

Istnieją zwolnienia w przypadku, gdy zawiadomimy organ, który wzywał na komisje lekarską i w określonym terminie dostarczymy dokumentację medyczną określającą chorobę. Wtedy możemy zostać zwolnieni z obowiązku stawienia się przed komisją, ponieważ na podstawie przedłożonej dokumentacji, lekarz będzie mógł orzec zdolność lub niezdolność do służby wojskowej.

Należy podkreślić, że osoby, które nie stawią się na kwalifikację wojskową z usprawiedliwionych przyczyn są zobligowane do tego, aby tę kategorię zdolności do pełnienia służby wojskowej ustalić w powiatowej komisji lekarskiej w roku przyszłym.

Kategorie wojskowe obowiązujące w Polsce:

A - zdolny do służby wojskowej,                  

B - niezdolny czasowo do służby wojskowej w czasie pokoju w okresie do 12 lub 24 miesięcy,

D - niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk  przeznaczonych do terytorialnej służby wojskowej,  

E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie ogłoszenie mobilizacji i w czasie wojny.

 

Opracował ppor. Piotr Florek