herb powiatu duzyDrodzy Uczniowie!

            23 lutego 2024 r. w trzech szkołach ponadpodstawowych, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym, tj. w:  

- I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego,        

- Zespole Szkół Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej,

- Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki

przeprowadzone zostaną - po raz pierwszy - wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Brzozowskiego.

W każdej ze szkół, spośród zgłoszonych kandydatów wybranych zostanie pięciu uczniów, którzy staną się członkami Młodzieżowej Rady Powiatu Brzozowskiego I kadencji.

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Powiatu Brzozowskiego może być uczeń, który:
1) w chwili wyboru jest mieszkańcem Powiatu Brzozowskiego, wybory
2) nie jest zawieszony w prawach ucznia,
3) nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,      
4) nie toczy się wobec niego postępowanie przed sądem dla nieletnich,           
5) nie został wobec niego orzeczony środek wychowawczy, poprawczy lub wychowawczo – leczniczy,
6) w ostatnim dniu rekrutacji kandydatów na członków Młodzieżowej Rady (tj. 19 lutego 2024 r.) ma ukończone piętnaście lat i nie ukończył osiemnastego roku życia,       
7) uzyskał poparcie co najmniej trzech uczniów mających czynne prawo wyborcze.

           
Wybór zostanie dokonany w drodze głosowania tajnego, przeprowadzonego pod nadzorem komisji wyborczych, powołanych przez dyrektorów poszczególnych szkół. Mandat członka Młodzieżowej Rady Powiatu Brzozowskiego uzyskają kandydaci, którzy otrzymali w szkole kolejno największą liczbę głosów poparcia.

            Młodzieżowa Rada Powiatu reprezentuje sprawy i interesy młodzieży w instytucjach samorządowych, a jej cele zostały szczegółowo określone w statucie, uchwalonym przez Radę Powiatu w Brzozowie.

 Swoje założenia członkowie Młodzieżowej Rady mogą osiągnąć poprzez współpracę z Radą Powiatu, współpracę z samorządami szkolnymi, z organizacjami młodzieżowymi i innymi  organizacjami życia edukacyjnego, społecznego, kulturalnego dla młodzieży na terenie Powiatu Brzozowskiego.

            Kadencja Młodzieżowej Rady Powiatu Brzozowskiego trwać będzie dwa lata.

 

Deklarując wolę współpracy ze strony władz Powiatu Brzozowskiego liczymy na duże zainteresowanie i chęć startu kandydatów w wyborach.

 

 Powodzenia!