HDK straż 4

Krew jest darem bezcennym, najlepszym jaki może podarować człowiek drugiemu człowiekowi. Jest niezastąpiona w stanach zagrożeniach życia, urazach i wypadkach, niezbędna przy operacjach. Krew ratuje życie, a życie jest najpiękniejszym darem. Takimi osobami, które bezinteresownie niosą ten wspaniały dar i przekazują cząstkę siebie osobom potrzebującym są Honorowi Dawcy Krwi.

Do tej grupy zaliczamy między innymi strażaków - krwiodawców, którzy nie tylko wyjeżdżają do akcji bojowych, ale również oddają krew, ratując tym samym życie innych. Należą do niej również brzozowscy strażacy z Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Strażacki Dar”, który działa przy Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie od 2012 roku i zrzesza 32 członków. Osoby te aktywnie uczestniczą w wielu lokalnych, a nawet ogólnokrajowych akcjach honorowego oddawania krwi.

HDK straż 3W czwartek 24 listopada w brzozowskiej komendzie powiatowej PSP odbyło się spotkanie z okazji przypadających Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK, podczas którego Danuta Gwizdała – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Brzozowie wręczyła odznaczenia dla zasłużonych strażaków. Na ręce Prezesa Klubu HDK „Strażacki Dar” Karola Rachwała przekazała list gratulacyjny i podziękowania. – Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK w imieniu Zarządu Rejonowego PCK w Brzozowie składam dla wszystkich członków serdeczne życzenia, dużo zdrowia oraz satysfakcji i dumy z niesienia pomocy innym. Bezcenny dar, którym dzielicie się z potrzebującymi jest z pewnością jednym z najcenniejszych podarunków, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi. Dziękujemy za to, że jesteście i każdego dnia niesiecie pomoc, wiarę w drugiego człowieka i nadzieję na lepsze jutro – podkreśliła Prezes Danuta Gwizdała.

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne oddawanie krwi Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia otrzymał Bartłomiej Borkowski, II stopnia: Grzegorz Zawada, Stanisław Sznajder i Łukasz Nogaj oraz III stopnia: Karol Rachwał, Krystian Opaliński i Piotr Garbiński. Odznaką Honorowego Polskiego Krzyża za największą ilość oddanej krwi wyróżniono Oktawiana Bujacza. Tak wspaniałe rezultaty możliwe są tylko dzięki wytrwałej, pełnej oddania i poświęcenia pracy wszystkich członków klubu. Brzozowscy strażacy uhonorowani odznakami przez wiele lat z potrzeby serca oddają krew. Podczas spotkania deklarowali, że będą kontynuować misję pomocy, póki starczy zdrowia i sił.

Odznaczenia dla zasłużonych wręczyła Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Brzozowie Danuta Gwizdała w towarzystwie Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Krzysztofa Folty oraz jego zastępcy bryg. Bogdana Biedki.

HDK straż 2