Znane są już wyniki ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Wnioski  o dofinansowanie inwestycji mogły składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz związki JST w kraju. Przyznane dofinansowanie, w skali kraju, to niemal 26 mld zł na realizację blisko 5200 projektów. Samorządy powiatu brzozowskiego wzmocniły swe możliwości dodatkowego pozyskiwania środków na infrastrukturę, poprzez zarejestrowany w 2023 roku, Związek Powiatowo-Gminny Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego. Program Inwestycji Strategicznych to, uruchomiony w 2021 roku, rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Rozstrzygniecie ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych jest imponujące. Poszczególne samorządy w powiecie brzozowskim otrzymały wielomilionowe dofinansowania na realizację zaplanowanych zadań. Także Związek Powiatowo-Gminny Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego uzyskał dofinansowanie na dwa złożone wnioski.

 Pierwszy dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 2020R w m. Barycz oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Haczów poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych.

Przewidywany okres realizacji: 29.11.2024 r.

Przewidywana wartość inwestycji: 2 100 000,00 zł.

Kwota wnioskowanych środków:  1 995 000,00 zł.

Procentowy udział własny Związku: 105 000,00 zł, co stanowi 5% udziału własnego.

Drugi wniosek dotyczy przebudowy gminnej infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Powiatowo – Gminnego Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego. W ramach tego wniosku na terenie gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec planowana jest przebudowa łącznie ok. 6 km dróg gminnych.

Przewidywany okres realizacji: 29.11.2024 r.

Przewidywana wartość inwestycji: 8 400 000,00 zł.

Kwota wnioskowanych środków:   7 980 000,00 zł.

Procentowy udział własny Związku: 420 000,00 zł, co stanowi 5% udziału własnego.

polski ład logo